Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - DANESHJO, Naqibullah. Režimy zamerané na zlepšenie prístupu k potravinám. In Riešené projekty - vedecké problémy. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2020. ISBN 978-80-225-4745-1, s. 4-11 CD-ROM. VEGA 1/0376/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. BADURA, Peter. Using Price Gaps for Hedging Prices and Making Financial Decisions. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7]. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 3. Problém našich farmárov. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Zima/Winter, s. 34-36.
  článok

  článok

 4. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie v slovenskom agropotravinárstve. In Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu. Mezinárodní vědecká konference. Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : sborník mezinárodní vědecké konference : Praha, 9.-10.11.2017. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-014-0, s. 129-138 online. VEGA [1/0709/15] (30 %), VEGA 1/0128/15 (20 %), VEGA 1/0586/18 (50 %).
  článok

  článok

 5. MATKOVSKI, Bojan et al. Trade of Agri-Food Products in the EU Enlargement Process: Evidence from the Southeastern Europe. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 8, pp. 357-366.
  článok

  článok

 6. JAMRICH, Martin - VARGOVÁ, Lucia. Demand for Dairy Products in Slovak Households: A Double-Hurdle Approach. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 59-70.
  článok

  článok

 7. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2018. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-642-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 41 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 50 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 3/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 50 s. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha