Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter. Proposal of the Reworking Station Model Using Plant Simulation. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 197-203 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  článok

  článok

 2. TROŠANOVÁ, Mária. Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 3, s. 6-8.
  článok

  článok

 3. SANDTNER, Lucia. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 8, s. 22-28.
  článok

  článok

 4. TROŠANOVÁ, Mária. Požiadavky na označovanie určitých jednorazových plastových výrobkov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 6, s. 13-17.
  článok

  článok

 5. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Zdravie a chuť idú spolu ruka v ruke. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2021. ISSN 1805-0549, 3-4, č. 58, (2021.
  článok

  článok

 6. KUBICA, Milan. [Faktory difúzie produktovej inovácie]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 61 online. Recenzia na: Faktory difúzie produktovej inovácie [elektronický zdroj] / Peter Štetka, Nora Grisáková, Jakub Kintler, Dana Hrušovská ; recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - ISBN 978-80-7598-629-0.
  článok

  článok

 7. GARASOVÁ, Petra. Význam dizajnu produktov pri spotrebiteľskom rozhodovaní : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2021. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. Slová sú slová a činy sú činy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 3, s. 11.
  článok

  článok

 9. Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy. International Scientic Conference WoodEMA 2020. Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : Proceedings of Scientific Papers. Scientific Board and Reviews: Chobanova Rossitsa, Zivka Meloska ... [et al.]. 1st Edition. Zagreb : WoodEMA, i.a., 2020. 369 s. ISBN 978-953-57822-8-5.
 10. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - ŽEVCOVÁ, Ivana. Competitiveness of Milk as a Selected Slovak Product of Animal. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 51-64 online.
  článok

  článok