Výsledky vyhľadávania

 1. GARASOVÁ, Petra. Consumer Perception of Eco-design. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 112-122 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - CZART, Paweł. Zhodnotenie prínosov a rizík zavádzania inovácií do spoločnosti. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 110-127.
  článok

  článok

 3. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - ŽEVCOVÁ, Ivana. Competitiveness of Milk as a Selected Slovak Product of Animal. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 51-64 online.
  článok

  článok

 4. MARIANYI, Peter. Zdieľaná ekonomika rúca zažité stereotypy : podeľte sa! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 55-57.
  článok

  článok

 5. Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy. International Scientic Conference WoodEMA 2020. Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : Proceedings of Scientific Papers. Scientific Board and Reviews: Chobanova Rossitsa, Zivka Meloska ... [et al.]. 1st Edition. Zagreb : WoodEMA, i.a., 2020. 369 s. ISBN 978-953-57822-8-5.
 6. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Do obchodov prichádzajú vianočné edície. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 10-12.
  článok

  článok

 7. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Socializácia je narušená, naše predaje tiež. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 28-29.
  článok

  článok

 8. BADURA, Peter. Using Price Gaps for Hedging Prices and Making Financial Decisions. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7]. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 9. GUBOVÁ, Klaudia. Green Innovations in Logistics Supporting the Development of Innovative Green Technologies, Processes, Products and Services in Companies in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 10. PAKŠIOVÁ, Renáta. Nedokončená výroba, polotovary a výrobky a ich účtovanie v sústave podvojného účtovníctva spôsobom A v roku 2019. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 31. máj 2019, roč. 16, č. 10, s. 2-4.
  článok

  článok