Výsledky vyhľadávania

 1. PRŮŠA, Milan. Výzkum rychlý a pomalý. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 4, s. 10-11.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Segmentácia generácie 50+. In Acta Sting : recenzovaný vědecký časopis. - Brno : Akademie Sting. ISSN 1805-6873, 2019, č. 1, s. 66-79 online. VEGA 1/03801/17.
  článok

  článok

 3. DANESHJO, Naqibullah - NAŠČÁKOVÁ, Jana - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Creation of Marketing Information System in a Company and the Expected Value of Marketing Information. In 3rd International Conference on Advances in Business and Law : 23rd & 24th November 2019, Dubai Business School. - Dubai : University of Dubai, UAE, 2019. ISSN 2523-6547, 2019, vol. 3, no. 1.
  článok

  článok

 4. SOLOMON, Michael R. et al. Marketing : Real People, Real Decisions. 3rd European Edition. Harlow : Pearson, 2019. 586 s. ISBN 978-1-292-22719-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HANOUSEK, Jan - JURAJDA, Štěpán. Názvy společností a jejich vliv na výkonnost firem. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 6, s. 671-688.
  článok

  článok

 6. ČVIRIK, Marián. Proces Mystery shoppingu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 6-13 online.
  článok

  článok

 7. KUSÁ, Alena - PIATROV, Igor - GREŠKOVÁ, Petra. Marketingová komunikácia v kontexte hodnôt a nákupného správania Generácie 50+. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 2, s. 14-31.
  článok

  článok

 8. HARMON, Lenka. Česká značka. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 4, s. 20-21.
  článok

  článok

 9. SÚKENÍKOVÁ, Katarína. Metódy zisťovania lojality zákazníkov. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 246-255.
  článok

  článok

 10. MRÓZ-GORGOŃ, Barbara - KOZYRA, Cyprian - MUCHA, Martin. Rebranding i jego przesłanki – analiza badań własnych (przypadek Zaberd s.a.). In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation IV. : Proceedings From the International Scientific Conference : 25th - 28th September 2018, Košice, Uzhgorod. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2018. ISBN 978-617-589-165-0, pp. 37-43 CD-ROM.
  článok

  článok