Výsledky vyhľadávania

 1. DUGAS, Jaroslav et al. Implementation of Business Intelligence Tools in Companies. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 93-95.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČ, Martin - HRUŠOVSKÁ, Dana. Endogenous and Exogenous Effects of R&D in Enterprise Innovations Activity. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 337-342. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 3. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Building Competitive Advantage. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 193-198. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok

 4. EASTERBY-SMITH, Mark et al. Management & Business Research. 6th Edition. London : SAGE, 2018. 440 s. ISBN 978-1-5264-2479-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HAGAROVÁ, Ráchel. Transformation of a business model based on stages of development in a startup. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 124-131 online.
  článok

  článok

 6. ŠVEJDOVÁ, Nikola - ŠVEJDOVÁ, Natália. Social innovations and their application in companies. In The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8854-2, s. 92-100. VEGA 1/0100/13 (50%), I-15-102-00 (50%).
  článok

  článok

 7. HORNIAČEK, Peter. Superodpočet nákladov na výskum a vývoj. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-0897, 2015, roč. 20, č. 13, s. 123-132.
  článok

  článok

 8. MALIKOVÁ, Zuzana et al. Governmental research support programs and private entities in Slovakia. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISSN 1213-2446, 2014, roč. 14, č. 4, pp. 345-371.
  článok

  článok

 9. SLIVKOVÁ, Adela et al. V.I.P (Výskum, vývoj a implementácia nástrojov IMS v podnikoch SR) : záverečná správa z riešenia projektu MVP č. I-13-112-00 : doba riešenia 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013. Oponenti: Milan Majerník, Štefan Čarnický ... [et al.]. Bratislava, 2013. 22 s. MVP I-13-112-00.
 10. SMRČKOVÁ, Jana. Analýza vybraných indikátorov podnikov SR v rámci prieskumu CIS2008. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-9 CD-ROM. Project No. FP7-SSH-2011-2.
  článok

  článok