Výsledky vyhľadávania

 1. Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Sociologický ústav SAV. 6x ročne. ISSN 0049-1225. Dostupné na : http://www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153
  časopis

  časopis


 2. MAZÁK, Jaromír. Process tracing : zkoumání kauzality v případových studiích. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 55-80.
  článok

  článok


 3. KOLLÁR, Roman - OŠÍPANÍKOVÁ, Anna. Vyššie vzdelanie ako prediktor životných podmienok. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 4, s. 18-29.
  článok

  článok


 4. MATHIAS, Marek. Agentové systémy ako nástroj sociologického skúmania. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 1, s. 25-47.
  článok

  článok


 5. BRUTOVSKÁ, Gizela - BUCHER, Slavomír. Teoretický koncept aktívnej politiky trhu práce z pohľadu ekonomickej sociológie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 4, s. 340-356.
  článok

  článok


 6. TÍŽIK, Miroslav. Počiatky inštitucionalizovanej sociológie náboženstva a prvý reprezentatívny výskumu religiozity obyvateľov Slovenska. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 5, s. 500-538.
  článok

  článok


 7. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 261 s. ISBN 978-80-244-4447-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. CHORVÁT, Ivan. Premeny životného štýlu - sociologické východiská a predpoklady. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2015. ISSN 0049-1225, 2015, roč. 47, č. 1, s. 5-30.
  článok

  článok


 9. KŘÍŽOVÁ, Eva. Využití archivovaných datových souborů z reprezentativních sociologických výzkumů ve výuce a realizaci sociálního výzkumu. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. ISSN 1213-6204, 2015, roč. 15, č. 4, s. 58-70.
  článok

  článok


 10. ROUBAL, Ondřej - PETROVÁ, Iva - ZICH, František. Metodologie marketingových výzkumů. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. 142 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-092-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]