Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 610  
Vaša otázka: Heslá = "vývoj spoločenský"
 1. TÍŽIK, Miroslav. Zrod výskumu verejnej mienky na Slovensku: inštitucionálne a politické súvislosti. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 1, s. 53-83.
  článok

  článok

 2. Report on the State of Civil Society in the EU and Russia 2020. Berlin : EU-Russia Civil Society Forum, 2021. 95 s. ISBN 978-3-947214-07-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: the Development of Slovakia's Social Strata in the Past 30 Years. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 37, no. 3, pp. [1-5] online.
  článok

  článok

 4. DUDÁŠOVÁ, Marianna. Globalisation Scepticism in the Visegrad Countries. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 4, s. 429-451.
  článok

  článok

 5. AUGUSTÍN, Michael. Ten Years of the Radical Left and Left-Wing Milieu in Slovakia. In Radical in Diversity : Europe's Left 2010-2020. - London : The Merlin Press, 2021. ISBN 978-0-85036-769-0, pp. 236-250.
  článok

  článok

 6. MOCKOVÁ, Nina. Jazykové stopy nemčiny v obci Čermany. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 83-91 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 7. VESELOVSKÝ, Ján - CHALUPA, Petr. Kuba na rozcestí. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 30-40.
  článok

  článok

 8. HORVÁTHOVÁ, Andrea - ÉHN, Jaroslav. Analysis of the Expected Development of Demographic Factors and Their Adaptation to the Labor Market in Slovakia. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 1, s. 40-50.
  článok

  článok

 9. Cena ITAPA: IT sieň slávy. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 16-18.
  článok

  článok

 10. YEW, Lee Kuan. Z tretieho sveta medzi elitu : úspešný príbeh Singapuru. Preklad: Richard Cedzo. 1. vydanie. Bratislava : United Philanthropy, 2020. 656 s. ISBN 978-80-973639-0-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]