Výsledky vyhľadávania

 1. BOHA, Hithim Ahmed Emhemed. Urban and Economic Development for London City. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2019. ISSN 2344-2409, 2019, no. 19, s. 11-15.
  článok

  článok

 2. OECD Economic Surveys: Latvia 2017 : September 2017. Volume 2017/4. Paris : OECD, 2017. 138 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-latvia-2017_eco_surveys-lva-2017-en> ISBN 978-92-64-28119-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. The Governance of Land Use in the Netherlands : The Case of Amsterdam. Paris : OECD, 2017. 165 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-the-netherlands_9789264274648-en> ISBN 978-92-64-27463-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. OECD regions at a glance 2016. Paris : OECD, 2016. 180 s. OECD regions at a glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regions-at-a-glance-2016_reg_glance-2016-en> ISBN 978-92-64-25209-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Governing the metropolitan city of Venice. Paris : OECD, 2015. 66 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/governing-the-metropolitan-city-of-venice_9789264223592-en> ISBN 978-92-64-22358-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. The metropolitan century : understanding urbanisation and its consequences. Paris : OECD, 2015. 126 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-metropolitan-century_9789264228733-en> ISBN 978-92-64-22872-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. OECD regional outlook 2014 : regions and cities : where policies and people meet. Paris : OECD, 2014. 287 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2014_9789264201415-en> ISBN 978-92-64-20140-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. How's life in your region? : measuring regional and local well-being for policy making. Paris : OECD, 2014. 168 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/how-s-life-in-your-region_9789264217416-en> ISBN 978-92-64-21121-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Ozdravenie financií mesta je prvoradé : rozhovor s primátorom mesta Bratislavy, Ing. Milanom Ftáčnikom. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 12-16.
  článok

  článok

 10. ŠVEDA, Martin. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z hľadiska analýzy zmien krajinnej pokrývky. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2011. ISSN 0016-7193, 2011, roč. 63, č. 2, s. 155-173.
  článok

  článok