Výsledky vyhľadávania

 1. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Dostupné na : https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  časopis

  časopis


 2. Journal of economic theory. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: SCOPUS. New York : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0022-0531
  časopis

  časopis


 3. European economic review. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný v SCOPUS. Amsterdam : Elsevier Science. 8x ročne. ISSN 0014-2921. Dostupné na : http://www.elsevier.com/locate/eer
  časopis

  časopis


 4. KULTAN, Jaroslav. Three-state logic-trit. In R&E Source : Open online journal for research and education [elektronický zdroj]. - Österreich : Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2017. ISSN 2313-1640, December 2017, special issue, s. 85-90 online.
  článok

  článok


 5. QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. online [785 s.]. ISBN 978-80-87952-20-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Research: tendencies and prospects. International scientific and practical conference. Research: tendencies and prospects : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [28.4.2017, Mexico City, Mexico] [elektronický zdroj]. Reviewers: Valery Babich, Jarosław Jerzy Turłukowski. 1st ed. Mexico City : Editorial Arane, S.A. de C.V., 2017. online [284 s.]. ISBN 978-0-9942661-5-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – O. R. Lange. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 1, s. 79-88.
  článok

  článok


 8. Topical questions of contemporary science. International scientific and practical conference. Topical questions of contemporary science : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 24.2.2017, Taunton, USA] [elektronický zdroj]. Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1st ed. Taunton : Aspekt Publishing, 2017. online [508 s.]. ISBN 978-0-9988732-1-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. JANÍČKO, Martin - JANÍČKO, Pavel. Operacionalismus versus instrumentalismus aneb hledání metodologického paradigmatu na poli ekonomie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 74-84.
  článok

  článok


 10. SMIRNOV, Vladimir. The Genesis of the entrepreneurship theory at the classical and non-classical stages of science development. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 14-19.
  článok

  článok