Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 18  
Vaša otázka: Heslá = "veda politická"
 1. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Banská Bystrica : Belianum. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Dostupné na : http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  Politické vedy

  časopis

 2. NOVÁK, Miroslav. Úvod do studia politiky. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2023. 921 s. ISBN 978-80-246-5539-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. OŽVALDOVÁ, Alexandra. Direct Democracy in Switzerland as an Inspiring Example for Development of Democracy. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2022. ISSN 2454-0145, 2022, vol. 14, no. 1, s. 24-27.
  článok

  článok

 4. KARAS, Martin. Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v politických vedách. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 162-166 online.
  článok

  článok

 5. Modern Movement of Science. International Scientific and Practical Internet Conference. Sučasnyj ruch nauky. 1st Edition. Dnepropetrovsk : WayScience, 2021. 493 s. ISSN 2664-4819 (Online).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HALLSWORTH, Michael - KIRKMAN, Elspeth. Behavioral Insights. Cambridge : The MIT Press, 2020. 227 s. The Mit Press Essential Knowledge Series. ISBN 978-0-262-53940-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 7. 2019 ,č. 2-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. Reviewers: Maria Dos-Santos, John C. Crotss. 1st Edition. Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. [132 s.]. Dostupné na : <http://conferencii.com/files/archive/2019-08.pdf> ISBN 978-989-54130-5-9.
 9. 2018 ,č. 1-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2017 ,č. 1-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2017. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.