Výsledky vyhľadávania

 1. GÁBRIŠ, Tomáš. Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Recenzenti: Róbert Jáger, Daniel Krošlák. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 318 s. VEGA 1/0049/17. ISBN 978-80-7552-950-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. SURMA, Liudmila. Možnosti a výhody mediácie. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 81-85.
  článok

  článok

 3. WINKLER, Martin. Aktuálny vývoj v kolíznom práve USA (na príklade zmlúv). - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [719-727] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŠVIDROŇ, Ján. Nové výzvy pred právnou vedou na základe porovnania chceného v roku 1989 a dosiahnutého v roku 2011. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011. ISSN 0032-6984, 2011, roč. 94, č. 3, s. 233-247.
  článok

  článok

 5. ŠVIDROŇ, Ján. Tvorba vedeckého systému práva duševného vlastníctva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2008. ISSN 0032-6984, 2008, roč. 91, č. 6, s. 490-507.
  článok

  článok

 6. MEESE, Alexander. Pojetí majetku v islámském právu. In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006. ISSN 1212-3951, 2006, roč. 9, č. 2, s. 80-87.
  článok

  článok

 7. TŘÍSKA, Dušan. Čtyři přínosy právní nauky pro rozvoj ekonomického myšlení. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 2, s. 16-30.
  článok

  článok

 8. ŠMID, Marek. Implementácia a súdna interpretácia medzinárodného práva v Kanade. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, 1996, roč. 79, č. 4, s. 297-304.
  článok

  článok