Výsledky vyhľadávania

 1. Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Lewes : Ecoletra.com LLC. 3-4x ročne. Dostupné na : <http://ebook.ecoletra.com/e-casopisy> ISSN 2377-9748.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. VYHNAL, Petr. Trendy v systémovom myslení so zameraním na manažérske činnosti. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 379-385 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. GATZKE, Monika. Monika Gatzke: Kyberneticko-fyzikálne systémy sú kľúčom k Priemyslu 4.0. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 3, s. 12-14. Spracovala redakcia.
  článok

  článok

 4. DANESHJO, Naqibullah - KRAVEC, Michal. Vplyv umelej inteligencie na rozvoj produktov. In Strojárstvo - Stojírenství. - Žilina : Media/ST. ISSN 1335-2938, 2015, roč. 19, č. 6, s. 90-91. Dostupné na : <http://www.floowie.com/sk/citaj/stroj1506-web2/#/strana/90/zvacsenie/100/>
  článok

  článok

 5. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Aplikácia inteligentných rečových užívateľských rozhraní. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 5-6, s. 51-56.
  článok

  článok

 6. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Chatbot systémy v inteligentných rečových užívateľských rozhraniach. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 4, s. 50-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209057/CEIT_ProIN_4 (1).pdf>
  článok

  článok

 7. GREGOR, Michal - GREGOR, Milan. Komponenty inteligentných rečových užívateľských rozhraní. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 3, s. 48-52. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205901/CEIT_ProIN_3_SK_2.pdf>
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁČOVÁ, Jaroslava - SZÜDI, Gábor. Innovation and inequality - how to increase innovation to combat inequalities in Europe? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 4, s. 427-436. VEGA 1/0103/12, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. ANDRÁŠIK, Ladislav. Príspevok IKT, informačných a kognitívnych vied ku kultivácii ekonomickej imaginácie podnikateľov. In Firma jako živý organismus a výjimečnost činů je cesta k úspěchu : sborník z II. ročníku mezinárodní konference o spojení vědy a managementu : [21. 2. 2012, Ostrava, Česko]. - Ostrava : 9330 - Centrum pokročilých inovačních technologií VŠB TU Ostrava, 2012, s. 4-13.
  článok

  článok

 10. ANDRÁŠIK, Ladislav. Inhibícia predsudkov a trójskych koňov v ekonomických vedách sprostredkúvaná CI a kognitívnymi vedami. In Kognice a umělý život XII : sborník editovaných příspěvků. - Praha : Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2012. ISBN 978-80-86742-34-2, s. 1-9. VEGA 1/223/04, VEGA 1/0877/08, VEGA 1/1164/12.
  článok

  článok