Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Ondrej. Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 11, s. 26-44.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÁ, Ľudmila. Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 11, s. 44-54.
  článok

  článok

 3. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 1223 s. ISBN 978-80-571-0247-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. CVEČKOVÁ, Mária. Vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 14, s. 86-110.
  článok

  článok

 5. NOVOTNÁ, Ľudmila. Predmet úpravy zákona o účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 6, s. 49-52.
  článok

  článok

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovná závierka k 31.12. 2016 v sústave jednoduchého účtovníctva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. 10-17.
  článok

  článok

 7. JURČÍK, Peter. Oprava chýb minulých účtovných období a jej vplyv na základ dane v podvojnom účtovníctve v roku 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 10, s. 15-18.
  článok

  článok

 8. LUKÁČ, Jozef. Accounting Information Function. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 372 CD-ROM. I-17-105-00.
  článok

  článok

 9. MARCIN JAKUBÍKOVÁ, Hana. Vnútorné smernice v účtovnej jednotke verejnej správy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 11, s. 15-16.
  článok

  článok

 10. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana. Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku vo vybranom podniku. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 58-62 CD-ROM.
  článok

  článok