Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 21  
Vaša otázka: Heslá = "vedomie sociálne"
 1. POTISKOVÁ, Ingrid. Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditeľné. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 85-90 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychologický pohľad na problematiku videohier a sociálnych sietí. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 11, s. 20-24.
  článok

  článok

 3. TOPINKA, Daniel. Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. ISSN 1213-6204, 2016, roč. 16, č. 6, s. 7-23.
  článok

  článok

 4. SOROKOVÁ, Tatiana. Osobnosť učiteľa ako podpora zdravého vývinu sebavedomia žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 4, s. 7-12.
  článok

  článok

 5. BURÁK, Emil. Vzorec šťastia podľa vedcov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 8, s. 74-75.
  článok

  článok

 6. PAVLIKOVÁ, Marta. Socio-kultúrne zóny jednotného európskeho trhu. In Európsky marketing - manažérska koncepcia pre jednotný trh EÚ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4203-6, s. 61-75 CD-ROM. KEGA 018EU-4/2014. 018EU-4/2014, KEGA, Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu.
  článok

  článok

 7. SUCHAREK, Pavol. Sebauvedomenie a otvorenosť. K rekonštrukcii fenomenologického prístupu v psychoterapii. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 10, s. 847-858.
  článok

  článok

 8. JINEK, Jakub. Sociální spravedlnost pro sociální práci. In Sociální práce. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. ISSN 1213-6204, 2014, roč. 14, č. 4, s. 32-46.
  článok

  článok

 9. SLANINKOVÁ, Jana. Postoje a pracovná spokojnosť zamestnancov a ich dopad na sociálne správanie. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. ISSN 1336-9105, 2012, roč. 7, č. 2, s. 13-18.
  článok

  článok

 10. SAFI ADARSHA, Liana. (R)evolúcia vedomia. Martin : HladoHlas Group, 2012. 219 s. ISBN 978-80-89502-25-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.