Výsledky vyhľadávania

 1. LOCIHOVÁ, Hana - PADYŠÁKOVÁ, Hana. Sen: pohled za oponu vědomí? In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 1, s. 46-52.
  článok

  článok


 2. LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : Portál, 2016. 175 s. ISBN 978-80-262-1028-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. SCALA, André. Šport a filozofia. Preklad: Andrea Tureková. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 7, s. 541-549.
  článok

  článok


 4. ŠLOSÁR, Róbert. Identifikácia častí a funkcií mozgu súvisiacich so spotrebiteľským správaním. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 452-458 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 5. KNIGHT, Sue. NLP v praxi : neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti. Preklad: Aleš Lisa. 2. vyd. Praha : Management Press, 2015. 370 s. ISBN 978-80-7261-337-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. RAMSØY, Thomas Zoëga. Introduction to neuromarketing & consumer neuroscience. Rørvig : Neurons Inc, 2015. viii, 191 s. ISBN 978-87-997602-0-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. SMREKOVÁ, Dagmar. Ricœur o praktickom rozume. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 4, s. 295-306.
  článok

  článok


 8. RITTER, Martin. K ontologii pohybu existence, srovnání Platónova a Patočkova pojetí člověka. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 6, s. 440-448.
  článok

  článok


 9. LIEURY, Alain. Psychologie cognitive. 4e éd. revue et augmentée. Paris : Dunod, 2015. xiv, 427 s. Manuels visuels de licence. ISBN 978-2-10-072502-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. DOLAR, Mladen. Kierkegaard a psychoanalýza. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 5, s. 399-408.
  článok

  článok