Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1214  
Vaša otázka: Heslá = "vedomosti"
 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. 1th Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2022. 202 s. ISBN 978-80-244-6232-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MÍSAŘOVÁ, Darina - SVOBODOVÁ, Hana - MAŠTEROVÁ, Vendula. Geoinformační dovednosti ve výuce zeměpisu. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 2, s. 26-27.
  článok

  článok

 5. JAIN, Neha. Accelerated Knowledge Exchange in Times of Crisis – Lessons from COVID-19 Pandemic. In Applied Innovation and Knowledge Management in Organizations. - Berlin : Peter Lang, 2022. ISBN 978-3-631-87414-1. ISSN 2699-6324, pp. 95-111 online.
  článok

  článok

 6. LUKÁČ, Jozef - ZÁVADSKÝ, Cyril. Analýza výsledkov tretieho ročníka Olympiády podnikový hospodár. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2022. ISSN 1338-5224, 2022, roč. 12, č. 1-2, s. 13-19.
  článok

  článok

 7. STRELINGER, Ján. Odstránenie interferencie materinského jazyka ako prostriedok zvýšenia efektívnosti vyučovacieho procesu. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2022. ISBN 978-80-8177-094-4, s. 100-106.
  článok

  článok

 8. KOPANIČOVÁ, Janka - DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Vplyv použitia webkamier na strane študentov v procese synchrónnej online výučby. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 2-3, s. 11-22.
  článok

  článok

 9. MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin - STÚPALOVÁ, Hana. The State of the Initial Mathematical Knowledge of Engineering Students in the Post-Pandemic Period as a Starting Point for the Development of E-Courses. In TIEES 2022: Trends and Innovations in E-business, Education, and Security. International Scientific Web-Conference of Scientists and Ph.D. Students or Candidates. TIEES 2022: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Tenth International Scientific Web-conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : The Slovak Society for Economic Informatics, 2022. ISSN 2729-8493, pp. 134-144. KEGA 004STU-4/2022.
  článok

  článok

 10. HALLIER, Bernd. Trade in Transformation: the Example of the Textile Business as an Innovator of Urban Life-style. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1338-7944, 2022, roč. 17, č. 3, s. 2-9.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.