Výsledky vyhľadávania

 1. Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Lewes : Ecoletra.com LLC. 3-4x ročne. Dostupné na : <http://ebook.ecoletra.com/e-casopisy> ISSN 2377-9748.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Azores : European Scientific Institute and University of the Azores. iná periodicita. Dostupné na : <http://eujournal.org/index.php/esj/index> ISSN 1857-7431.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 3. Sovremennyje obrazovateľnyje technologii v prepodavanii jestestvenno-naučnych i gumanitarnych disciplin. Meždunarodnaja naučno-metodičeskaja konferencija. Sovremennyje obrazovateľnyje technologii v prepodavanii jestestvenno-naučnych i gumanitarnych disciplin : sbornik naučnych trudov : 4. Meždunarodnaja naučno-metodičeskaja konferencija : 11-12 aprelja 2017 g., Sankt-Peterburg, Rossija [elektronický zdroj]. Recenzenty: K. P. Sidorenko, M. I. Barabanova, K. V. Smoljarov. 1. vyd. Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gornyj universitet, 2017. online [1140 s.]. ISBN 978-5-94211-785-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities. International conference on social sciences and humanities. Changing the world: challenges, opportunities and responsibilities : book of abstracts : [2nd] international conference on social sciences and humanities : 12-14 may 2017, Skopje, Macedonia [elektronický zdroj]. 1st ed. Skopje : International Balkan University, 2017. online [127 s.]. ISBN 978-608-65137-6-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. VONGREJ, Marián. Arrow As a Symbol of (Social) Business Model – Introduction to Its Holistic Approach in the Areas of Movie, Music, Literature and Art. In Problemy semantyky slova, rečennja ta tekstu : [zbirnyk]. - Kyjiv : Kyjivskyj nacionaľnyj lingvistyčnyj universytet, 2017. ISSN 2521-1218, s. 29-33. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok


 6. Knižničná a informačná veda XXVII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2017. 205 s. Universitas Comeniana. VEGA 1/0066/15. ISBN 978-80-223-4439-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. Editori: Anton Lisnik, Katarína Greňová. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. CD-ROM [1302 s.]. GAPF 4/5/2015. ISBN 978-80-561-0369-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. LÁSZLÓOVÁ, Klaudia. Variácie štúdia pre zaujímavé uplatnenie. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2015. ISSN 1335-4620, 18. marca 2015, roč. 23, č. 6, s. 39-43.
  článok

  článok


 9. LITOMERICKÝ, Juraj. Analýza nárokov absolventov Pedagogickej fakulty, Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty a Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na rozsah ekonomického vzdelávania poskytovaného nimi absolvovanou fakultou. In Teoretické východiská a praktické kontexty potrieb a záujmu absolventov neekonomických študijných odborov v oblasti rozvoja ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník vedeckých prác : celoživotná kariéra a trh práce 4. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3896-1, s. 34-64. KEGA 006EU-4/2013 (100 percent).
  článok

  článok


 10. KUBIČKOVÁ, Viera - OLEXOVÁ, Romana. The Evolution of S-D logic approach and its impact on service science. In Journal of Service Science Research. - [s.l.] : The Society of Service Science, 2014. ISSN 2093-0739, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 99-124 online. Dostupné na : <http://download.springer.com/static/pdf/406/art%253A10.1007%252Fs12927-014-0004-6.pdf?auth66=1426061211_7ff286c548c5113a2883780bb62dcad7&ext=.pdf>
  článok

  článok