Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 744  
Vaša otázka: Heslá = "vek"
 1. HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára - DZÚROVÁ, Dagmar. Pandemie covidu-19: rozdílné dopady podle věku. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok

 2. SIVAŠOVÁ, Daniela. Vybrané ukazovatele dynamiky v súvislosti s Demografiou podnikov. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 115-124. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 3. SEBESTYÉN, František - HAJDUOVÁ, Zuzana. Success of Financial Agents Due to Age Structure. In RELIK 2022: reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2022 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2022. ISBN 978-80-245-2466-5, s. 645-655. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 4. TARIŠKOVÁ, Natália. Odolnosť, interkultúrny manažment a manažment zmien. In Manažment v zmenách - zmeny v manažmente. Vedecko-výskumný seminár. Manažment v zmenách - zmeny v manažmente : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5020-8, s. 37-38.
  článok

  článok

 5. MEGYESIOVÁ, Silvia. Vplyv pandémie Covid-19 na vývoj strednej dĺžky života v krajinách V4. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.-25.11.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-5038-3, s. 65-74. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 6. HALÍŘOVÁ, Gabriela. Výchova dítěte rodičem pro účely stanovení důchodového věku a zvýšení starobního důchodu. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2022. ISSN 1339-5467, 2022, roč. 10, č. 3, s. 77-95.
  článok

  článok

 7. MORVAY, Karol. Prečo nezamestnanosť narástla iba málo počas covid krízy? Politici vám celú pravdu nepovedia. In Pravda. - Bratislava : OUR MEDIA SR, 2021. ISSN 1335-4051, 23. augusta 2021, roč. 31, č. 194, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/598424-preco-nezamestnanost-narastla-iba-malo-pocas-covid-krizy-politici-vam-celu-pravdu-nepovedia/>
  článok

  článok

 8. ZUBÍKOVÁ, Adéla - ŠVEJNOVÁ-HÖESOVÁ, Katarína - CHYTIL, Zdeněk. Vybrané determinanty zaměstnanosti osob v postproduktivním věku na trhu práce v České a Slovenské republice. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 2, s. 170-192.
  článok

  článok

 9. TEKELI, Jozef. Skončenie pracovného pomeru pedagogického zamestnanca pri dovŕšení 65 rokov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 16-18.
  článok

  článok

 10. HAMUĽÁK, Mikuláš. Dôchodky v roku 2021. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 4-5, s. 96-106.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.