Výsledky vyhľadávania

 1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zmeny v dôchodkovom systéme. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 49-52.
  článok

  článok

 2. MALÁKOVÁ, Kateřina - ŠÍDLO, Luděk - BĚLOBRÁDEK, Jan. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného lékařství v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 1, s. 14-26.
  článok

  článok

 3. TOMŠOVSKÁ, Barbora. Nepřehlížejte ani v době recese zkušenosti padesátníků. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 5-6, s. 8-9.
  článok

  článok

 4. CIVELEK, Mehmet et al. International Variations in Firm-Level Strategic Entrepreneurial Orientation of SMEs. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 5. DANKOVÁ, Daniela - KRÁLIK, Ivan - ŠEBO, Ján. Dôchodkový systém SR v generačných podúčtoch. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 6. FLEK, Vladislav - HÁLA, Martin - MYSÍKOVÁ, Martina. The Older Unemployed Worker’s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia : Find a Job or Leave the Labour Market? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 6, s. 541-562.
  článok

  článok

 7. ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402.
  článok

  článok

 8. HORVÁTHOVÁ, Andrea - ÉHN, Jaroslav. Analysis of the Expected Development of Demographic Factors and Their Adaptation to the Labor Market in Slovakia. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 1, s. 40-50.
  článok

  článok

 9. URBANCOVÁ, Hana - VRABCOVÁ, Pavla. Age Management As a Human Resources Management Strategy With a Focus on the Primary Sector of the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 6, pp. 251-259.
  článok

  článok

 10. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka - VRABCOVÁ, Jana. Střední délka života a střední délka života ve zdraví v okamžiku dosažení důchodového věku na Slovensku a v Česku v období 2005-2030. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2020. ISSN 1336-7420, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok