Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 384  
Vaša otázka: Heslá = "veritelia"
 1. COWLING, Marc et al. The Hazards of Delivering a Public Loan Guarantee Scheme: An Analysis of Borrower and Lender Characteristics. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Small Business Journal. - London : SAGE Publ. ISSN 0266-2426, 2023, vol. early access, pp. 1-34. ES/W010259/1.
  článok

  článok

 2. VETERNÍKOVÁ, Mária. Konkurz ako dôvod na zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 173-175.
  článok

  článok

 3. MANOVÁ, Eva. Podstata a význam základného imania pre veriteľov spoločnosti. In Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-225-5101-4, s. 55-63.
  článok

  článok

 4. TATARKOVÁ, Jana. Rovnováha medzi veriteľom a dlžníkom (nielen) v období ekonomickej krízy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Jozef. The Impact of the Ritht of Retainer on the Resolution of Bankruptcy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 17.-19.08.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4997-4, s. 5.
  článok

  článok

 6. ŽITŇANSKÁ, Lucia. Veriteľ ako spriaznená osoba v konkurze a ako spoločník pre účely financovania v kríze a zákazu vrátenia vkladu. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 2, s. 53-58.
  článok

  článok

 7. KOLEMBUS, Anton. Pohľadávky veriteľov voči dlžníkom v reštrukturalizačnom konaní. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 7-8, s. 77-82.
  článok

  článok

 8. KOCHANSKI, Blazej. A Simulation Model for Risk and Pricing Competition in the Retail Lending Market. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2021. ISSN 2464-7683, 2021, vol. 71, no. 2, s. 96-118.
  článok

  článok

 9. ŽÁKOVÁ, Stanislava. Insolventnosť podnikateľských subjektov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 8, s. 86-110.
  článok

  článok

 10. HORVÁTH, Edmund. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 6-40.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.