Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 598  
Vaša otázka: Heslá = "vklady"
 1. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Vznik spoločnosti z hľadiska DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-0897, 2024, roč. 29, č. 9, s. 35-65.
  článok

  článok

 2. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Household Income and Financial Decision-Making Analysis in Regions of Slovakia. In International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences 2024. Abstract Book of 3nd ICENSOS 2024 : Abstract Book of 3rd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences ICENSOS 2024. - Konya : All Sciences Academy, 2024. ISBN 978-625-6314-06-1, p. 252.
  článok

  článok

 3. PETRENKO, Yuliya - BOÓR, Matej. Household Income and Financial Decision-Making Analysis in Regions of Slovakia. In International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches. - Konya : Konya Technical University. ISSN 2980-0811, 2024, vol. 8, no. 4, pp. 438-443. I-24-108-00.
  článok

  článok

 4. WINKLER, Martin. Specificities of the Legal Regulation of the Financial Intermediation in the Bank Deposit Sector in the Slovak Republic. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. "Law in Business of Selected Member States of the European Union" : Conference Proceedings. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2254-8. ISSN 2571-4082, pp. 118-130.
  článok

  článok

 5. SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Fiscal Savings of Czech Municipalities: Precaution or Inaction of Their Administration? In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2023. ISSN 1804-1663, 2023, vol. 23, no. 3, pp. 203-216.
  článok

  článok

 6. MIHALECH, Patrik - TEPLANOVÁ, Patrícia. Ukazovatele pre riadenie rizika likvidity vo finančných inštitúciách. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-312-0, s. 37-47. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 7. WINKLER, Martin. Právna úprava distribúcie finančných služieb v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov a jej aktuálne otázky. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 117-140.
  článok

  článok

 8. FIČURA, Milan - WITZANY, Jiří. Determinants of Non-maturing Deposit Pass-through Rates in Eurozone Countries. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 3, s. 291-318.
  článok

  článok

 9. ŽITŇANSKÁ, Lucia. Veriteľ ako spriaznená osoba v konkurze a ako spoločník pre účely financovania v kríze a zákazu vrátenia vkladu. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 2, s. 53-58.
  článok

  článok

 10. NOVOTNÁ, Ľudmila. Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 9, s. 31-36.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.