Výsledky vyhľadávania

 1. KAMENÍK, Martin - ŠTIBLÁROVÁ, Ľubica. How Fiscal Space Matters? Evidence on Fiscal Multipliers from Threshold SVAR Methodology. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 4, s. 335-358.
  článok

  článok

 2. BACULÁKOVÁ, Kristína. Slovakia External Relations Briefing: The “New” Government’s Foreign Policy Priorities. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 39, no. 4, pp. 1-6 online.
  článok

  článok

 3. HARMAN, Jakub - ZEMANOVÁ, Lenka. Covid-19 a turizmus na Slovensku v roku 2020. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. mezinárodní vědecká konference. 9. Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : recenzovaný sborník on-line konference, 26. května 2021, Karviná = Peer Reviewed Online-Conference Proceedings, 26th May 2021, Karviná, Czech Republic. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-462-5, s. 241-251 online. I-21-101-00.
  článok

  článok

 4. DVOŘÁK, Petr - PODMANÍK, Milan - PINK, Michal. Srovnání geografické reprezentativity vlád České republiky a Slovenské republiky. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. ISSN 0049-1225, 2021, roč. 53, č. 1, s. 26-48.
  článok

  článok

 5. ZVRŠKOVEC, A.F. QUO VADIS aplikovaný výskum na Slovensku : Komentár Alexandra Františka Zvrškovca, predsedu združenia ATASAC (Advanced Technology and Science Application Centre). In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 22-24.
  článok

  článok

 6. GIBA, Marián. Demisia vlády z dôvodu demisie jej predsedu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 4, s. 306-317.
  článok

  článok

 7. BARLAŠOVÁ, Terézia - KOPČÁKOVÁ, Janka. Ekonomické opatrenia na oživenie ekonomiky Slovenskej republiky. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 110-116 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. PORČNIK, Tanja. Access to Information in Times of Crisis. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2020. ISSN 2391-7083, 2020, no. 13, pp. 36-47.
  článok

  článok

 9. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Current Mood in the Slovak Society in the Context of the Latest Anti-Pandemic Measures. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 33, no. 3, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 10. SZABÓ, Jakub. Sté výročie Trianonskej mierovej zmluvy v kontexte súčasnej zahraničnej politiky Maďarska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 358-371 online.
  článok

  článok