Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1360  
Vaša otázka: Heslá = "vláda"
 1. GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11.
  článok

  článok

 2. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Poskytovanie humanitárnej pomoci z rozpočtu obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 3, s. 1-2.
  článok

  článok

 3. ŠIMURKA, Peter. Novela zákona o odpadoch z dôvodu potreby riešenia stavebných odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 3, s. 2-6.
  článok

  článok

 4. RYBÁČEK, Václav. Deviations between Government Debt and Changes in Government Deficit, why They Tend to Persist. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1804-8765, 2022, vol. 102, no. 1, s. 35-45.
  článok

  článok

 5. LISKOVÁ, Laura - ROJÍKOVÁ, Darina. Digitálna komunikácia slovenských miest. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 1, s. 165-188.
  článok

  článok

 6. HMÍROVÁ, Lenka. Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia - "kilečko 2". In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 14-15, s. 42-55.
  článok

  článok

 7. GAJDOŠOVÁ, Zuzana - SNOPKOVÁ, Andrea. COVID-19 Pandemic and Its Effect on Slovak Economy. In Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 11th International Scientific Conference. - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4641-5. ISSN 2464-6989 (On-line), pp. 59-69. VEGA 1/0466/19, KEGA 015EU-4/2020.
  článok

  článok

 8. GALIS, Filip. The Impact of Corona Crisis and Government Restriction Measures on the Financial Health of Entities in the Slovak Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 4, s. 351-381.
  článok

  článok

 9. DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Sociálny štát v Českej republike a Slovenskej republike. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 158-163.
  článok

  článok

 10. CSÁNYI, Peter. Minority Government in Slovakia in 2022. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 112-118.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.