Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 624  
Vaša otázka: Heslá = "vlastníctvo duševné"
 1. BÖSZÖRMENYI, Jana. Patent Box – daňový nástroj na podporu priemyselného výskumu a vývoja. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 5, s. 35-44.
  článok

  článok

 2. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo> ISSN 1339-5564.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. DEMIRTAŞ, Gökhan - DEMIRKOL, Atahan. Traditional Economists or Third Worldists? The Effect of Intellectual Property Rights on Economic Growth in Developing Countries. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2023. ISSN 1336-1562, 2023, roč. 21, č. 1, s. 45-60.
  článok

  článok

 4. DOLNÁ, Mária - RUDÝ, Stanislav. Weaknesses of the Innovating Slovakia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023) : Reviewed Proceeding of Contributions from an 23. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5132-8, s. 15-21. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. VARGOVÁ, Dominika - VARGA, Juraj. Tvorivosť a autorské právo v procese prekladu. - Registrovaný: Scopus. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2023. ISSN 0021-5597, 2023, roč. 74, č. 3, s. 761-782.
  článok

  článok

 6. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Intellectual Property Rights in the Knowledge Economy: Critical Issues and Potential Solutions. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 67-76. VEGA 1/0462/23 (50%), VEGA 1/0582/22 (50%).
  článok

  článok

 7. KOZÁR, Patrik. Challenges Posed by Cultural Diversity in the WTO: Using the Example of China and its Approach to Protecting Intellectual Property Rights. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 289-296.
  článok

  článok

 8. WINKLER, Martin et al. Právo v marketingu. Recenzenti: Tomáš Moravec, Andrea Szakács. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 360 s. [23,30 AH]. KEGA 041EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5124-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. SAMOILIKOVA, Anastasiia - ARTIUKHOV, Artem. Analysis of the Relationship Between "Business-Science" Coopetition and Intellectual Property Receipts. In SocioEconomic Challenges. - Hamburg : Academic Research and Publishing. ISSN 2520-6621, 2023, vol. 7, no. 1, pp. 149-157. No 0122U000772, No 0122U000780, No 0121U109553.
  článok

  článok

 10. Circular Economy in the Context of Social Requirements and Market Constraints I. : Proceedings of Scientific Papers : VEGA 1/0462/23. Daniela Rybárová et al., Editorial and Compilation Work: Dana Hrušovská ; scietific Rewiewers: Nikola Švejdová, Zuzana Joniaková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. CD-ROM 133 s. [9,8 AH]. VEGA 1/0462/23. ISBN 978-80-7556-139-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.