Výsledky vyhľadávania

 1. KOLEMBUS, Anton. Nehmotný majetok – oceniteľné práva – účtovanie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 10, s. 36-40.
  článok

  článok

 2. KROPAJ, Marián. Aktuálne otázky priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie. mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : TROAS, 2018. ISBN 978-80-88055-04-4, s. 143-148.
  článok

  článok

 3. KITTOVÁ, Zuzana - BOROVJAKOVÁ, Katarína. Inovácie a ich ochrana úžitkovým vzorom – stav a vývoj využívania na Slovensku i v zahraničí. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 49-61 CD-ROM. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. KLINKA, Tomáš. „Veľká novela“ prinesenie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1339-8040, 2017, č. Výber, s. 12-23.
  článok

  článok

 5. KLINKA, Tomáš. „Veľká novela" prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1335-2881, 2017, roč. 21, č. 2, s. 20-24.
  článok

  článok

 6. JANČOVIČOVÁ, Monika. Možnosti ochrany výsledkov inovačného procesu v Slovenskej republike. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí I. : [zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4473-3, s. 30-39 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 7. VONGREJ, Marián. Current problems of intellectual property in the conditions of the Slovak Republic. In Suspiľstvo, ekonomika ta ekonomična nauka v 21. stolitti, Kijiv: 21-22 kvitnja 2017. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Suspiľstvo, ekonomika ta ekonomična nauka v 21. stolitti, Kijiv: 21-22 kvitnja 2017 : zbirnik materialiv II mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Kyjev : Kijivskij nacionaľnij ekonomičnij universitet imeni Vadima Getmana, 2017. ISBN 978-966-926-156-4, s. 93-96. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 8. POLÁČKOVÁ, Hana. The Economic importance of the protection of the intangible property, context of protection origin, development and current state. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 141-146 online. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 9. JAKUBEC, Miroslav. Transfering patent rights. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 394-400 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 10. BLEYOVÁ, Dagmar. Branding 2015 : základná otázka znie: čo ste ochotní obetovať. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 4, s. 30-31.
  článok

  článok