Výsledky vyhľadávania

 1. ONDROVIČ, Adrián. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Jiří Malý. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 112 s. VEGA 2/0182/17. ISBN 978-80-7144-286-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. VONGREJ, Marián. Theoretic introduction in the area of intellectual property rights violations in the conditions of the Slovak republic. In Sučasni mižnarodni ekonomični vidnosyny: drajvery uspichu ta vyklyky rozvytku. mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencija. Sučasni mižnarodni ekonomični vidnosyny: drajvery uspichu ta vyklyky rozvytku : materialy 17. mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji : Dnipro, 23-24 bereznja 2017 r. - Dnipro : Dniprovskij nacionaľnij universitet imeni Olesia Gončara, 2017, tom 1, pp. 13-15. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok


 3. VONGREJ, Marián. Problems of intellectual property from the point of view of the law & economics school (selected issues). In Sučasni mižnarodni ekonomični vidnosyny: drajvery uspichu ta vyklyky rozvytku. mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencija. Sučasni mižnarodni ekonomični vidnosyny: drajvery uspichu ta vyklyky rozvytku : materialy 17. mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji : Dnipro, 23-24 bereznja 2017 r. - Dnipro : Dniprovskij nacionaľnij universitet imeni Olesia Gončara, 2017, tom 1, pp. 16-18. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok


 4. ONDROVIČ, Adrián. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Staněk. Bratislava, 2016. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. ŁEPKOWSKA, Kamila. Europeans and the market economy: weakening ties. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2016. ISSN 2391-7083, 2016, no. 4, pp. 32-41.
  článok

  článok


 6. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - KUBÍKOVÁ, Zuzana. The Effect of the degree of foreign ownership on firms' performance. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 1, s. 29-43.
  článok

  článok


 7. BEJKOVSKÝ, Jan. Důležitost státního vlastnictví v čínské ekonomice. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 3, s. 23-34. Dostupné na : <http://www.sets.cz/aktualni-cislo/>
  článok

  článok


 8. LISÝ, Ján. Kríza modelu sociálneho trhového hospodárstva. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [29-35] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 9. VONGREJ, Marián. Selected historical and theoretical view of the significance of private property. In Global challenges of national economies development. International scientific-practical conference. Global challenges of national economies development : conference proceedings : international scientific-practical conference : Kyiv, 19 october 2016. - Kiev : Kyiv National University of Trade and Economics, 2016. ISBN 978-966-629-797-9, s. 793-802. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok


 10. VONGREJ, Marián. Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Apríl 2015, roč. 2, č. 4, s. 1-7 online.
  článok

  článok