Výsledky vyhľadávania

 1. PACANA, Andrzej et al. Effect of selected factors of the production process of stretch film for its resistance to puncture. Preliminary communication. In Przemysł chemiczny. - Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2014. ISSN 0033-2496, 2014, tom 93, nr. 12, s. 2263-2264.
  článok

  článok

 2. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Výskyt nebezpečných výrobkov na vnútornom trhu podľa kategórií. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 321-329 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. VEINER, Zdeněk. Návody ochrání spotřebitele i produkt. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2004. ISSN 0032-2393, 2004, roč. 81, č. 11, s. 9-10. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz/Archiv/Cisla/2004/Pojistny_Obzor_2004_11.pdf>
  článok

  článok

 4. HRŮZOVÁ, Helena. Superprodukt - konkurenční výhoda zítřka. In Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. - Praha : Economia, 1999. ISSN 0026-8720, 1999, roč. 34, č. 8, s. 13-16.
  článok

  článok

 5. Dôvodová správa k zákonu o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 1999. ISSN 1335-9568, 1999, roč. 6, č. 23, s. 133-162.
  článok

  článok

 6. BRDA, Jaroslav. Zodpovednosť za výrobok a tzv. inštrukčná chyba. In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 1999, 1999, č. 12, s. 2-5.
  článok

  článok

 7. Zákon č. 264/1999 Z.z. zo 7. septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ... In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 1999. ISSN 1335-9568, 1999, roč. 6, č. 23, s. 98-132.
  článok

  článok

 8. Automobil '96 : Mimoriadna sekcia TRENDU. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1996. ISSN 1335-0684, 4. septembra 1996, roč. 6, č. 36.
  článok

  článok

 9. BISCHOFF, Herbert K. Umweltökonomie : Einfluss von Produkteigenschaften auf die Marktprozesse. Aut. úv. Horst H. Bornmann, Klaus Conrad. 1. Aufl. Wiesbaden : Deutscher Universitäts Verlag, 1994. 297 s. Gabler Edition Wissenschaft. ISBN 3-8244-6037-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. SOBOLEWSKA, Maria. Sterowanie jakoscia stabilnych i nietoksycznych ukladów homofazowych jako osrodków dyspergujacych faze stala w pastach srebrowych. Red. Krystyna Zbytniewska. 1. wyd. Warszawa : Szkola Glówna Handlowa, 1992. 124 s. Monografie i opracowania, 362. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]