Výsledky vyhľadávania

 1. BURÁK, Emil. Daňovníctvo : daňová teória, daňová politika a daňové riziká. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2016. 203 s. ISBN 978-80-89600-26-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. RYBÁČEK, Václav. The Public sector in the Czech Republic in light of the public choice theory. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 2, s. 41-50.
  článok

  článok


 3. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Contribution of public choice literature to the search for a new paradigm. In Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. ISBN 978-83-7252-638-0, s. 31-40. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 4. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Implikácie novej inštitucionálnej ekonómie a teórie verejnej voľby pre fungovanie verejného sektora : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania: 3.3.3 Ekonomická teória. Bratislava, 2012. 77 s. [3,2 AH]. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3373-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Relevantnosť ekonomickej teórie regulácie v kontexte súčasného ekonomického vývoja. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-6]. ITMS 26240120032 (90%), APVV SK-SRB-0053-11 (10 %).
  článok

  článok


 6. SVOBODA, František. Podílnické společnosti jako předstupeň demokracie: kapitola z dějin veřejné volby. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2012. ISSN 1801-7118, 2012, roč. 8, č. 2, s. 124-133. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157450/2012_02_sets.pdf>
  článok

  článok


 7. PARKIN, Michael - POWELL, Melanie - MATTHEWS, Kent. Economics. 8th ed. Harlow : Pearson/Addison Wesley, 2012. xxxi, 780 s. ISBN 978-0-273-73575-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. International Conference on Applied Business Research. ICABR 2011 : abstracts [of] VII. International Conference on Applied Business Research; november 28 - december 2, 2011 [elektronický zdroj]. Brno : Mendel University in Brno, 2011. CD-ROM [169 s.]. ISBN 978-80-7375-557-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Lessons of public choice for the current debt crisis. In ICABR 2011 : abstracts [of] VII. International Conference on Applied Business Research; november 28 - december 2, 2011. - Brno : Mendel University in Brno, 2011. ISBN 978-80-7375-557-7, s. 32.
  článok

  článok


 10. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Teória verejnej voľby a jej príspevok k pochopeniu makroekonomického vývoja súčasných ekonomík. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. 45-51. VEGA 1/0561/09, KEGA 3/7336/09.
  článok

  článok