Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína - IĽJEVA, Jana - KUCHARČÍK, Rudolf. Political Map of Canada after General Election in 2019. In Ukrayina v sistěmi evropejs'koyi jekonomičnoyi i političnoyi intěgraciyi. mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 156-161.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. KEVICKÝ, Dominik - DANĚK, Petr. Kde sa chodí voliť? Faktory ovplyvňujúce geografické rozloženie volebnej účasti v slovenských parlamentných voľbách. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 5-25.
  článok

  článok

 3. MELUŠOVÁ, Elena. Národná identita v prejavoch pravice vo Francúzsku. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 91-97 CD ROM.
  článok

  článok

 4. BACULÁKOVÁ, Kristína. The Culture of Political Campaign. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 26, no. 3, pp. 1-4 online [5,28 NS].
  článok

  článok

 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Diskurzné stratégie švajčiarskych ľudovcov pred voľbami 2019. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 244-254 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. HAMAN, Michael - ŠKOLNÍK, Milan. Socioeconomic or Political Variables? The Determinants of Voter Turnout in Czech Municipalities. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 3, s. 222-244.
  článok

  článok

 7. RISTIK, Jelena. Discrimination Against Vulnerable Groups in Exercising Their Voting Rights Due to Systemic Flaws in the Macedonian Electoral Legislation. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 23, pp. 10-22.
  článok

  článok

 8. JURÁSEK, Miroslav - TŮMOVÁ, Jana. Politizace dvojí kvality potravin: Obsahová analýza českých a slovenských online médií (2015 - 2018). In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2020. ISSN 2464-7217, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-18].
  článok

  článok

 9. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. The Rise of Anti-System Movement in Lagging Regions – Case of Slovakia. In 7th Central European Conference on Regional Science. Conference. Conference Proceedings of the 7th Central European Conference on Regional Science (CERS) : Flows of Resources in the Regional Economy in the Age of Digitalisation. - Pécs : European Regional Science Association, 2020. ISBN 978-615-5949-07-4, pp. 34-45. VEGA V-19-147-00.
  článok

  článok

 10. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. The Concept of Metaphor in Political Speeches (Metaphors in the Electoral Speeches of Donald Trump and Joe Biden in the 2020 Presidential Elections). In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 313-321.
  článok

  článok