Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Nádej pre Tripolis. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, február 2018, roč. 18, č. 2, s. 44-46.
  článok

  článok


 2. SZCZYPIŃSKA, Agnieszka. Who Gains More Power in the EU after Brexit? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 1, pp. 18-33.
  článok

  článok


 3. ŠKVRNDA, František. Ide len o moldavský rébus? In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, 2018, roč. 31, č. 3-4, s. 3.
  článok

  článok


 4. ŠKVRNDA, František. Na Ukrajine nič nové - len horšie. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, 2018, roč. 31, č. 13-14, s. 3.
  článok

  článok


 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Jazyk volebnej kampane. Prípad volieb do Nemeckého spolkového snemu 2017. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 169-176 CD-ROM. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 6. KUCHARČÍK, Rudolf. Modely vládnych koalícií v Českej republike - politický aspekt. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0351/17 : zborník z workshopu : 4.december 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4430-6, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok


 7. DINŽÍKOVÁ, Iveta - MAIER, Tomas. Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich und die Sprache der Rechtsextremisten. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 59-74 [1,08 AH]. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=75311513463>
  článok

  článok


 8. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Einleitendes zum Thema Sprache, Politik und Wahlkampf. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 7-20 [1,04 AH]. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=75311513463>
  článok

  článok


 9. ADAMCOVÁ, Lívia. Sprachgebrauch der AfD vor der Bundestagswahl 2017. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 39-58 [1,26 AH]. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=75311513463>
  článok

  článok


 10. VARELA CANO, Diana Patricia. Volksbefragung 2016 in Kolumbien und ihre Sprache. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 177-193 [1,08 AH]. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=75311513463>
  článok

  článok