Výsledky vyhľadávania

 1. LEHUTA, Michal. Fenomén Angela Merkelová. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 10-13.
  článok

  článok


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Nemecké voľby tešia Čínu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 14-15.
  článok

  článok


 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Ako Macron vypustil kalný rybník. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25, s. 42-44.
  článok

  článok


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Theresa Mayová: Porazená víťazka. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 15. júna 2017, roč. 27, č. 24, s. 47-49.
  článok

  článok


 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Merci, pán prezident. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19, s. 50-51.
  článok

  článok


 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Macron Úniu nesklamal. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 46-47.
  článok

  článok


 7. PRESSBURG, Adrian Peter. Srbsko bude mať silnú hlavu štátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 6. apríla 2017, roč. 27, č. 14, s. 42-43.
  článok

  článok


 8. PRESSBURG, Adrian Peter. "Mutti Merkel" začína byť horúco. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 42-43.
  článok

  článok


 9. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Súčasné problémy volebného systému a možnosti ich celostného riešenia. In Management challenges in the 21st century. international research conference. 9th International Research Conference : Management challenges in the 21st century: innovation and innovative processes in business, public administration and educational organizations: Bratislava, April 27, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vysoká škola manažmentu, 2017. ISBN 978-80-89306-34-3, p. 54-61 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editori: Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti/reviewers: Ľudmila Lipková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [356 s., 31,65 AH]. ISBN 978-80-225-4404-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha