Výsledky vyhľadávania

 1. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Druhy pracovnej pohotovosti. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 11-12, s. 49-52.
  článok

  článok

 2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Dôležité osobné prekážky v práci. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 3. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Zatvoria sa predajne aj v nedeľu? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 9-10/18, č. 43, (2018.
  článok

  článok

 4. HALASOVÁ, Henrieta. Zákon od nákupov neodradil. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 4, s. 14.
  článok

  článok

 5. VRŠANSKÁ, Petra. Nadčas, sviatok a nočná práca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Možnosti vzdelávania v pracovnom pomere. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 116-118.
  článok

  článok

 7. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Toto sa nás týka! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok

 8. BUKEROVÁ, Vladimíra. Čo dáte zamestnancom pod stromček? In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 2. novembra 2016, roč. 24, č. 22, s. 16.
  článok

  článok

 9. PAVELKA, Ľuboš. Platené zdravotné voľno. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2016. ISSN 1335-4050, 12. septembra 2016, roč. 26, č. 212, s. 28.
  článok

  článok

 10. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Nároky zamestnancov počas sviatkov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 11, s. 85-97.
  článok

  článok