Výsledky vyhľadávania

 1. REPÁŇOVÁ, Terézia - SOTÁKOVÁ, Jaroslava. Vodná karta. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2018. ISSN 1337-0545, 2018, roč. 12, č. jeseň, s. 88-93.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Radek. Nápojáři jdou na koleje. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 40-41.
  článok

  článok

 3. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ELIAŠOVÁ, Darina. Potenciál zaniknutých kúpeľov pre rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike. In Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. mezinárodní vědecká konference. Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století : sborník příspěvků z osmé mezinárodní vědecké konference, 9. dubna 2015, Brno. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. ISBN 978-80-87300-61-9, s. 45-52.
  článok

  článok

 5. FERENCZ, Vojtech et al. The Implementation of knowledge-intensive services in drawing out and bottling of natural mineral water. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 125-140 online.
  článok

  článok

 6. MRKVOVÁ, Katarína. Ekonomický prínos z využívania rekreačných služieb na báze liečivých termálnych a minerálnych vôd na území Slovenskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [516-522] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. SCHOLZ, Petr - MALLINU, Jaroslava. The Most significant spas in the Czech Republic and Slovakia. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 4, s. 57-68.
  článok

  článok

 8. KOLÁŘ, Vojtěch. Na železnici patří i rychloobrátkové zboží. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, 2015, roč. 21, č. 11, s. 24-26.
  článok

  článok

 9. ELIAŠOVÁ, Darina. Výskum minerálnych prameňov v Kúpeľoch Červený Kláštor – Smerdžonka. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 54-66 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KOŠČO, Ján - KUDELAS, Dušan. Možnosti využitia geotermálneho vrtu G-4 v Košiciach na balneologické účely. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 1, s. 25-28.
  článok

  článok