Výsledky vyhľadávania

 1. LOBOTKOVÁ, Martina. Prítomnosť tenzidov v odpadových vodách a možnosť ich biodegradácie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 1-2, s. 19-23.
  článok

  článok

 2. RYBNIKÁR, Samuel. Pojem odpad - čistiarenský kal. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 1, s. 20-23.
  článok

  článok

 3. KASSAI, Angelika. Význam medzilaboratórnych porovnávacích skúšok pre zlepšenie kvality odberu vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 1-2, s. 24-27.
  článok

  článok

 4. BAJKOVIČOVÁ, Ivana. Prehľad významných vodohospodárskych problémov na plánovacie obdobie 2022 – 2027. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 16-19.
  článok

  článok

 5. Rural Inspiration Awards 2021 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Projects Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. 28 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-36207-4. ISSN 2529-4954. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MARTONOVÁ, Lenka - DRDÚLOVÁ, Edita. Požiadavky článku 9 rámcovej smernice o vode a cenová politika Slovenska v oblasti vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 13-15.
  článok

  článok

 7. THALMEINEROVÁ, Danka. Akú hodnotu má voda? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 6-8.
  článok

  článok

 8. MACKUĽAK, Tomáš - TAMÁŠ, Michal. Odpadové vody – možný zdroj informácií o výskyte mutácií a trendoch šírenia ochorenia COVID-19 v populácii? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 5-6, s. 13-16.
  článok

  článok

 9. MANINA, Martin - SEKULA, Marian - JURÍK, Ľuboš. Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 7-8, s. 28-31.
  článok

  článok

 10. ČIBIK, Miroslav - KRÁL, Erik. Štylizácia mokraďového spoločenstva v Trenčianskych Biskupiciach. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 7-8, s. 32-36.
  článok

  článok