Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 896  
Vaša otázka: Heslá = "voda"
 1. ŠIMURKA, Peter. Vykonávanie enviromentálnych právnych predpisov v členských štátoch EÚ - preskúmanie zo strany Európskej komisie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 10, s. 2-6.
  článok

  článok

 2. MASLEN, Michal. Mikroplasty a nakladanie s odpadmi. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. GÚČIK, Marián. Svetový deň vody a voda v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2022. ISSN 0139-8660, 2022, roč. 55, č. 1, s. 54-58.
  článok

  článok

 4. DANÁČOVÁ, Zuzana - KULLMAN, Eugen - POÓROVÁ, Jana. Hydrologický režim povrchových a podzemných vôd v desaťročí 2011 - 2020. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 1-2, s. 23-28.
  článok

  článok

 5. HRUDKA, Jaroslav et al. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 1-2, s. 29-35.
  článok

  článok

 6. SLIVOVÁ, Valéria - KULLMAN, Eugen - PAĽUŠOVÁ, Zuzana. Hydrologický rok 2021 z aspektu podzemnej vody. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 12-17.
  článok

  článok

 7. VRANOVSKÁ, Andrea et al. Riadené dopĺňanie zásob podzemných vôd ako možné adaptačné opatrenie na následky klimatickej zmeny. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 21-25.
  článok

  článok

 8. KORDÍK, Jozef - SLANINKA, Igor. Monitorovanie enviromentálnych záťaží realizované Štátnym geologickým ústavom D. Štúra. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 26-30.
  článok

  článok

 9. KANDERA, Miroslav. Modelovanie bilancie povrchových vôd rozšírené o simulovanie podzemných vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 3-4, s. 32-36.
  článok

  článok

 10. SIMONOVÁ, Dorota. História spolupráce Slovenskej republiky a Ukrainy na hraničných vodách. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 5-6, s. 9-11.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.