Výsledky vyhľadávania

 1. HUCKO, Pavel - ROŠKO, Vladimír - BABEJ, Ladislav. Hodnotenie environmentálnych vlastností sedimentov vybraných vodných nádrží. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 9-10, s. 7-13.
  článok

  článok

 2. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. 6x ročne. ISSN 0322-886X. Dostupné na : http://www.zzvh.sk/archiv/
  časopis

  časopis

 3. Managing Weather-Related Disasters in Southeast Asian Agriculture. Paris : OECD, 2018. 85 s. OECD Studies on Water. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/managing-weather-related-disasters-in-southeast-asian-agriculture_9789264123533-en> ISBN 978-92-64-12352-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PASEKA, Stanislav. Odolnost nádrže při změne kllimatického systému. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 7-8, s. 15-21.
  článok

  článok

 5. KOZEL, Tomáš. Hybridní lineární stochastický předpovědní model pro řízení zásobní funkce nádrže. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 7-8, s. 29-33.
  článok

  článok

 6. MATULKOVÁ, Mariana. Zmeny v zákone o vodách. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 256-273.
  článok

  článok

 7. NOVÁK, Vladimír et al. Informácia o aktualizácii právnych predpisov v oblasti vôd v roku 2018. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 11-12, s. 5-8.
  článok

  článok

 8. DOTTI, Nicola Francesco. Abundant Water, Abundant Knowledge: Cognitive Patterns For Policy Changes In Brussels’ Water Management System. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54-71.
  článok

  článok

 9. ČECH, Ľubomír. Vodné problémy Strednej Ázie vo svetle stratégie Európskej únie. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 128-139 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. Facilitating the Reform of Economic Instruments for Water Management in Georgia. Paris : OECD, 2018. 86 s. OECD Studies on Water. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/facilitating-the-reform-of-economic-instruments-for-water-management-in-georgia_9789264281776-en> ISBN 978-92-64-28172-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]