Výsledky vyhľadávania

 1. LOBOTKOVÁ, Martina. Prítomnosť tenzidov v odpadových vodách a možnosť ich biodegradácie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 1-2, s. 19-23.
  článok

  článok

 2. KASSAI, Angelika. Význam medzilaboratórnych porovnávacích skúšok pre zlepšenie kvality odberu vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 1-2, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. BAJKOVIČOVÁ, Ivana. Prehľad významných vodohospodárskych problémov na plánovacie obdobie 2022 – 2027. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 16-19.
  článok

  článok

 4. MARTONOVÁ, Lenka - DRDÚLOVÁ, Edita. Požiadavky článku 9 rámcovej smernice o vode a cenová politika Slovenska v oblasti vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 13-15.
  článok

  článok

 5. THALMEINEROVÁ, Danka. Akú hodnotu má voda? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 6-8.
  článok

  článok

 6. MACKUĽAK, Tomáš - TAMÁŠ, Michal. Odpadové vody – možný zdroj informácií o výskyte mutácií a trendoch šírenia ochorenia COVID-19 v populácii? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 5-6, s. 13-16.
  článok

  článok

 7. NÉMETOVÁ, Zuzana. Matematické modelovanie zmien využitia územia pomocou fyzikálne založeného a empirického modelu na území Slovenska a Poľska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 5-6, s. 18-25.
  článok

  článok

 8. MANINA, Martin - SEKULA, Marian - JURÍK, Ľuboš. Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 7-8, s. 28-31.
  článok

  článok

 9. MRAVCOVÁ, Katarína. Obnova mokradí v poľnohospodárskej krajine. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 7-8, s. 8-15.
  článok

  článok

 10. ČIBIK, Miroslav - KRÁL, Erik. Štylizácia mokraďového spoločenstva v Trenčianskych Biskupiciach. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 7-8, s. 32-36.
  článok

  článok