Výsledky vyhľadávania

 1. LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter - TODOROVÁ, Neda. Volatility forecasting of non-ferrous metal futures: Covariances, covariates or combinations? In Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. - Monash University : Jonathan Batten, 2017. ISSN 1042-4431, november 2017, vol. 51, pp. 228-247.
  článok

  článok


 2. GVOZDJÁK, Vladimír. Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 3. SOBKOVÁ, Martina. Doba stálé koruny je za námi, nastal čas normalizace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 5, s. 10-12.
  článok

  článok


 4. ALSHOGEATHRI, Mofleh - JOUINI, Jamel Habib. Linkages between equity and global food markets: new evidence from including structural changes. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, pp. 166-198.
  článok

  článok


 5. BIKÁR, Miloš - VAVROVÁ, Katarína. Are global financial market influenced by behavioral effects? In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 155-162 online. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 6. BIKÁR, Miloš et al. Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 23-32 online. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 7. BADURA, Peter et al. Porovnanie durácie dlhopisových fondov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 28-33 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok


 8. CHOCHOLATÁ, Michaela. Relationship of the regional growth and volatitlity: spatial econometric analysis for the V4 regions. - Registrovaný: Scopus. In Strategic management and its support by information systems 2017 [SMSIS]. international conference. Strategic management and its support by information systems 2017 [SMSIS] : proceedings of the 12th international conference : May 25th-26th, 2017, Ostrava, Czech republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, Faculty of economics, 2017. ISBN 978-80-248-4046-8. ISSN 2570-5776, pp. 239-246 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 9. CHOVANCOVÁ, Božena - SLOBODNÍK, Patrik. Country risk on global stock market. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 749-755 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 10. ŠORF, Martin. Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-9 online. VEGA 17-101-01006.
  článok

  článok