Výsledky vyhľadávania

 1. KARANIKOLA, Zoe A. - PANAGIOTOPOLOS, George A. Human Resources Development and Those Left Out: Contribution of Universal Policies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 13, pp. 70-79.
  článok

  článok

 2. FISCHER, Jakub - FLUSKOVÁ, Hana - VLTAVSKÁ, Kristýna. Countries 2005–2017: Impact of Changes in Households’ Structure. Aut. Kristýna Vltavská. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 4, pp. 351-364 online.
  článok

  článok

 3. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika. Financie domácností - teoretické východiská a praktické aspekty v období tretej dekády 21. storočia. Recenzovali: Anetta Čaplánová, Romana Provazníková. 1. vydanie. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2020. 114 s. [7,9 AH]. VEGA 1/0215/18. ISBN 978-86-7103-548-4.
 4. ŠOLTÉS, Erik. Identifikácia relevantných faktorov a posúdenie ich vplyvu na rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností prostredníctvom logistickej regresie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 1, s. 3-22. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 5. TARIŠKOVÁ, Natália. Ľudský kapitál v ekonomike a verejnej správe ako kľúčový faktor zmien. In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska II. - Brno : MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-325-9, s. 71-85 [1,35 AH]. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 6. SIKA, Peter. Bezdomovectvo ako najextrémnejšia forma chudoby a sociálneho vylúčenia. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 119-129. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 7. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 3, s. 38-39 online. Recenzia na: Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR [elektronický zdroj] : v kontexte stratégie Európa 2020 / Erik Šoltés a kolektív ; recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. - ISBN 978-80-7560-186-5.
  článok

  článok

 8. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Porovnanie miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia v EÚ a v SR v rokoch 2008 a 2016. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 96-107.
  článok

  článok

 9. MUISC '19: Youth, Business and Society. International Student Business and Management Sciences Congress. MUISC '19: Youth, Business and Society : International Student Business and Management Sciences Congress, 14-15 March 2019, (Istanbul,Turkey). 1st Edition. Istanbul : Ege Reklam Basim Sanatlari San, 2019. 68 s. ISBN 978-605-2124-12-3.
 10. FURKOVÁ, Andrea. Spatial Cluster Analysis of the Regional Poverty in the European Union. In International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business. Conference. 2nd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business : Conference Proceedings. - Hanoi : National Economics University Publishing House, 2019. ISBN 978-604-946-741-7, pp. 873-883. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok