Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Economic Surveys: Mexico 2019 : May 2019. Volume 2019/11. Paris : OECD, 2019. 124 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-mexico-2019_a536d00e-en> ISBN 978-92-64-37818-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ANTONENKO, Alexandra. TurkStream. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František. O význame mierumilovnosti a ekonomickej škodlivosti konfliktov a násilia v dnešnom svete. In Slovo - online verzia. - Bratislava : Nové slovo, 2016. ISSN 1336-2984, 10.6.2016, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 4. LÁBAJ, Martin. Vybrané problémy implementácie priemyselnej politiky na Slovensku. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 64-68 CD-ROM. VEGA 2/0070/15.
  článok

  článok

 5. SEDMERA, Roman. Trumponomics aneb co čeká Spojené státy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 12, s. 48-49.
  článok

  článok

 6. NOVÁK, Marcel. Policies to support knowledge-based economy and their implications in Slovakia. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 68-82 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 7. KITTOVÁ, Zuzana. Severný prúd 2: ekonomické, právne a politické aspekty. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 60-65.
  článok

  článok

 8. SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília - BEBLAVÝ, Miroslav. Bonds of steel or bonds of straw? International treaties and anticorruption policy in Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 3, s. 290-313.
  článok

  článok

 9. ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. I. Švihlíková: euro a TTIP sú projekty ovládania druhých. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Apríl-máj, s. 12-13.
  článok

  článok

 10. HLAVOVÁ, Natália. Vplyv nerastných surovín na politickú situáciu v subsaharskej Afrike. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [342-347] CD-ROM.
  článok

  článok