Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 146  
Vaša otázka: Heslá = "vzťahy genderové"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. KŘÍŽKOVÁ, Alena - POSPÍŠILOVÁ, Kristýna. Rodičovství a genderové mzdové rozdíly ve vybraných kontextech trhu práce před pandemií covidu-19 a na jejím začátku. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 4, s. 2-11.
  článok

  článok

 3. POSPÍŠILOVÁ, Kristýna - VOHLÍDALOVÁ, Marta. Rozdíl v odměňování žen a mužů, efekt rodičovství a prekarity. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 3, s. 244-277.
  článok

  článok

 4. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice-Elena - FUČÍK, Petr. How Do Today‟s Czech Adults Split the Household Chores? On the Relationship between Attitudes and Behaviour. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 4, s. 325-351.
  článok

  článok

 5. NAVUMAU, Vasil - MATVEIEVA, Olga. The Gender Dimension of the 2020 Belarusian Protest: Does Female Engagement Contribute to the Establishment of Gender Equality? In New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2021. ISSN 2336-825X, 2021, vol. 29, no. 3, pp. 230-248.
  článok

  článok

 6. OLEXOVÁ, Cecília. Rodové stereotypy. In Sklený strop v 21. storočí : ženy na manažérskych pozíciách. - Krakow : Wydawnictwo naukowe Miedzynarodowej Fundacji Scientia, Ars, 2021. ISBN 978-83-65547-20-0, s. 27-39 online [1,25 AH]. [VEGA 1/0363/2020].
  článok

  článok

 7. ŠTĚRBOVÁ, Iveta - NIEDERLOVÁ, Markéta. Strach být nezadaný v kontextu české populace. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2020. ISSN 1803-8670, 2020, roč. 55, č. 2, s. 25.
  článok

  článok

 8. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Kultúrne korene rodovej nerovnosti. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 101-114.
  článok

  článok

 9. MIHIC, Svetlana - FILIPOVIC, Miroslava - DASIC, Daniela. Labour Inequalities in Europe: the Case of Serbia. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 1, s. 68-104.
  článok

  článok

 10. EGEROVÁ, Dana - NOSKOVÁ, Marta. Top Management Team Composition and Financial Performance: Examining the Role of Gender Diversity. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 2, s. 129-143.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.