Výsledky vyhľadávania

 1. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 2. BLÁHOVÁ, Mária. Intercultural Communication – Its Role in the Modern Globalised Environment. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 7-14.
  článok

  článok

 3. ZAMBOROVÁ, Katarína. Intercultural Mediation in the Context of Slovakia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 405-411 online.
  článok

  článok

 4. HELMOVÁ, Milena. Interkulturelle und Interreligiöse Kompetenz in Theorie und Praxis. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, č. 1, s. 15-29.
  článok

  článok

 5. MOROZKINA, T.V. et al. Refleksija v obučenii inostrannym jazykam s učëtom mežkuľturnogo podchoda. In Language Theory and Intercultural Communication. - Kursk : Kursk State University. ISSN 2219-8660, 33, no. 2, (2019.
  článok

  článok

 6. DECOVILLE, Antoine - DURAND, Frédéric. Exploring Cross-Border Integration in Europe: How Do Populations Cross Borders and Perceive Their Neighbours? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 134-157.
  článok

  článok

 7. SZARKOVÁ, Miroslava. Place and Role of Communication Tools in Personal Management at Present. In Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Międzynarodową konferencję naukową. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi : Międzynarodową konferencję naukową. - Łodž : Wydawnictwo UNS w Łodzi, 2018. ISBN 978-83-64838-23-1, s. 55-64 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 8. SURMA, Liudmila - KRÁLIKOVÁ, Kristína. Belarus: Development of International Relations. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 423-428 online.
  článok

  článok

 9. TARIŠKOVÁ, Natália. Reconciliation? ... New Ways of Thinking in Doing Business Currently. In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska. - Brno : MSD, 2018. ISBN 978-80-7392-287-0, s. 437-454 [1,05 AH]. VEGA 1/0609/16, VEIGA 7/2016 [VŠ Danubius].
  článok

  článok

 10. LIŠKOVÁ, Danuša - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Interkulturelle Kompetenz in Lehre und Praxis (Am Beispiel eines selbsterstellten authentischen Textes mit festen Redewendungen). In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 107-116.
  článok

  článok