Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČKA, Rudo. Čo nerobiť pri vedení ľudí? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 12-13.
  článok

  článok


 2. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok


 3. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok


 4. SOBKOVÁ, Martina. Peníze neznamenají vše! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 7, s. 30-31.
  článok

  článok


 5. ROVENSKÁ, Denisa - ŽUPOVÁ, Eliška. Konflikty a stratégie riešenia konfliktov. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 23-36.
  článok

  článok


 6. MYNÁŘOVÁ, Lenka. Proměny vnímaní osobních vztahů v sociální síti Facebook. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 112-126.
  článok

  článok


 7. FEHÉROVÁ, Martina. Are You Willing to Help a Classmate even When You Have to Give away Something? Altruistic and Egoistic Behaviour in Groups. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, s. 21.
  článok

  článok


 8. PISA 2015 Results : Student's Well-Being. Volume III. Paris : OECD, 2017. 525 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iii_9789264273856-en> ISBN 978-92-64-27381-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. PISA 2015 Results : Collaborative Problem Solving. Volume V. Paris : OECD, 2017. 305 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-v_9789264285521-en> ISBN 978-92-64-28550-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD Guidelines on Measuring Trust. Paris : OECD, 2017. 211 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-measuring-trust_9789264278219-en> ISBN 978-92-64-27820-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]