Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČKA, Rudo. Čo nerobiť pri vedení ľudí? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 12-13.
  článok

  článok


 2. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok


 3. SOROKOVÁ, Tatiana. Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok


 4. MATUŠOVIČ, Martin. Motívy, prínosy a riziká podnikových sociálnych inovácii. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 442-452 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 5. Uznání zaměstnance jako nástroj k růstu motivace i loajálnosti. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 8.
  článok

  článok


 6. HOMOĽOVÁ, Tatiana - PETRÍK, Štefan. Význam klímy školy a školskej triedy v kontexte adaptačného procesu žiaka ZŠ. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 1, s. 13-22.
  článok

  článok


 7. ŠUKALOVÁ, Viera. Adaptácia zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 113-114.
  článok

  článok


 8. VÍCHOVÁ, Jana. Kvalitu vztahů si vytváříme jazykem. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 16-17.
  článok

  článok


 9. ŠIMÁKOVÁ, Markéta. Toyota a principy budování vztahů. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 8-11.
  článok

  článok


 10. MUNTEAN, Cristina. Klid a radost v práci? Chce to jen změnu myšlení. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 22-24.
  článok

  článok