Výsledky vyhľadávania

 1. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 3, s. 211-229.
  článok

  článok

 2. BOROVSKÁ, Zuzana. Iran as an EU Trading Partner in a Period of the Current Tense Trade-Political Relations. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 52-61 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 3. ABDYRAKHMANOVA, Kaiyrku - KOLLÁR, Péter. Ethical positions in Hungary, China, Turkey and Kyrgyzstan in the Light of Idealism and Relativism. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 2, pp. 3-8.
  článok

  článok

 4. ČURILA, Dušan. Konanie obchodných spoločností. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 9, s. 34-37.
  článok

  článok

 5. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Prečo by podniky mali investovať do odolnosti proti pandémii. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 21.
  článok

  článok

 6. MAREK, Karel - JANKŮ, Martin. New in the Czech Civil Code – Rules on Family Enterprise. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 2, s. 137-152.
  článok

  článok

 7. Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). Elena Kašťáková a kolektív. 1.vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 99 s. [6,93 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-225-4770-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Selected Aspects of the US-China Trade Dispute. In International Days of Statistics and Economics. Conference. The 14th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2020. ISBN 978-80-87990-22-3, pp. 258-267 online. VEGA 2/0167/19, APVV-15-0765, I-20-105-00.
  článok

  článok

 9. CHLEBCOVÁ, Andrea. Analýza zahraničného obchodu Ruskej federácie s teritóriami západného Balkánu pomocou indexu intenzity obchodu. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 61-71. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 10. ŽATKO, Matúš. Kazachstan a jeho význam a potenciál pre zahraničný obchod SR. In Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4770-3, s. 41-48.
  článok

  článok