Výsledky vyhľadávania

 1. Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav politických vied SAV. 2x ročne. ISSN 1337-8163. Dostupné na : http://www.upv.sav.sk/index.php?ID=132
  časopis

  časopis


 2. LIOTTI, Giorgio - CANALE, Rosaria Rita. Political Consent in Eastern EU Countries: a Macroeconomic Perspective. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 8, s. 821-837.
  článok

  článok


 3. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Dostupné na : http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  časopis

  časopis


 4. International issues & Slovak foreign policy affairs. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association. 4x ročne. ISSN 1337-5482
  časopis

  časopis


 5. PEI, Minxin. Čína a jej veľká stratégia v časoch Donalda Trumpa. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 10-11.
  článok

  článok


 6. ŠTUBNIAK, Marek. Perspektíva južnej dimenzie Európskej susedskej politiky : dizertačná práca. Školiteľ: Denisa Čiderová. Bratislava, 2017. 236 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Tektonické zlomy súčasnej ekonomickej vedy. Recenzenti: Juraj Sipko, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 169 s. [12,88 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4379-8. [Počet ex. : 26, z toho voľných 18, prezenčne 1]

 8. PRESSBURG, Adrian Peter. Svet nebol na Trumpa pripravený. Teraz to doháňa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. novembra 2016, roč. 26, č. 46, s. 34-35.
  článok

  článok


 9. ŠKVRNDA, František. Stop TTIP a CETA – Nemci znovu protestovali proti proamerickým zmluvám. In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Nové slovo, 2016. ISSN 1336-2984, 22.9.2016, s. [1-6] online.
  článok

  článok


 10. ŠKVRNDA, František. O význame mierumilovnosti a ekonomickej škodlivosti konfliktov a násilia v dnešnom svete. In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Nové slovo, 2016. ISSN 1336-2984, 10.6.2016, s. [1-4] online.
  článok

  článok