Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 189  
Vaša otázka: Heslá = "vzťahy spoločenské"
 1. SAKKA, Fadii. Supporting Family Capacity during the Economic Crisis. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 1, s. 92-104.
  článok

  článok

 2. Týždeň. Bratislava : W PRESS. 52x ročne. ISSN 1336-5932. Dostupné na : https://www.tyzden.sk/
  časopis

  časopis

 3. Central and Eastern European Countries in 2019. 1st Edition. Budapest : China-CEE Institute, 2020. online 395 s. ISBN 978-615-6124-21-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MIKUŠOVÁ, Marie. Generational Shift in Wellbeing Priorities Understanding. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2020. ISSN 1212-415X, 2020, roč. 20, č. 1, s. 18-30.
  článok

  článok

 5. PETÁK, Soňa. Zákazník chce v predajni sociálny kontakt. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 6-7.
  článok

  článok

 6. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Socializácia je narušená, naše predaje tiež. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 28-29.
  článok

  článok

 7. STACHOWSKI, Jakub. Processes of Socio-Spatial Exposures and Isolations Among Polish Labour Migrants in Rural Norway: Exploring Social Integration As a Lived Experience. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 379–397.
  článok

  článok

 8. BACULÁKOVÁ, Kristína. The Coronavirus Crisis and the End of the Social Life in Slovakia? In Central and Eastern Europe’s Responses to the Coronavirus Pandemic. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-19-7, pp. 264-268 online.
  článok

  článok

 9. ČEREŠNÍK, Michal. Quality of Close Relations and Risk Behavior of Adolescents in the System of Lower Secondary Education in Slovakia. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 29-33.
  článok

  článok

 10. MÜLLER DE MORAIS, Marianna - ŠKORVAGOVÁ, Eva - KRÁĽOVÁ, Zdena. Anxiety Management in Speaking in a Foreign Language in the Context of Cognitive and Behavioral Methods. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 214-221.
  článok

  článok