Výsledky vyhľadávania

 1. IŠTOK, Michal - KRIŠTOFÍK, Peter. Dosiahlo už využívanie daňových rajov slovenskými spoločnosťami svoj vrchol? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok


 2. KRIŠTOFÍK, Peter - IŠTOK, Michal - NEDELOVÁ, Gabriela. Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 198-216.
  článok

  článok


 3. BENKO, Ján. Daňové aspekty predaja obchodného podielu v kontexte zachovania majetkovej podstaty podnikateľského subjektu. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 16-22 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 4. MIKOLÁŠ, Zdeněk. Potential of family business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 750-757 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. CÍBIK, Lukáš. Municipal business in Slovakia as a specific type of business activity. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 137-145 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ŠKULAVÍK, Patrik. Ako jednoducho založiť neziskovú organizáciu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 56-57.
  článok

  článok


 7. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - JANČÍKOVÁ, Eva. Importance of family business for EU economies. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 8, pp. 33-40.
  článok

  článok


 8. BRINDZOVÁ, Zuzana. Samofinancovanie a podnikanie organizácií tretieho sektora. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 10.6.2015, [s. 1], [1,60 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/samofinancovanie-a-podnikanie-organizacii-tretieho-sektora-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3PwRrCuxgVyC9mbKTrAPMMA/?query=samofinancovanie%20a%20podnikanie&serp=1>
  článok

  článok


 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Faktory ovplyvňujúce vznik a rozvoj tretieho sektora. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 9.4.2015, [s. 1], [1,50 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/faktory-ovplyvnujuce-vznik-a-rozvoj-tretieho-sektora-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3DYVoLzXmcYZpLpGVMy1prA/?query=faktory%20ovplyv%F2uj%FAce%20vznik%20a%20rozvoj&serp=1>
  článok

  článok


 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Tretí sektor a samospráva. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 25.3.2015, [s. 1], [1,80 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/treti-sektor-a-samosprava-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3HOvqRKu7PTjDDulZX7UDBY/?query=tret%ED%20sektor%20a%20samospr%E1va&serp=1>
  článok

  článok