Výsledky vyhľadávania

 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Komisionálny predaj z aspektu dane z pridanej hodnoty a účtovníctva. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 4, s. 32-39.
  článok

  článok

 2. TROJČÁKOVÁ, Veronika. Ex tunc vs. ex nunc účinok odstúpenia a neplatnosti - naozaj taký veľký rozdiel? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 2, s. 131-154.
  článok

  článok

 3. KROPAJ, Marián et al. Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov. Recenzenti: Lujza Jurkovičová, Silvia Lattová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. [11,28 AH]. ISBN 978-80-8168-706-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 4. KMEŤOVÁ, Oľga - REMIÁŠ, Peter. The Consequences of essential contract-violation and non-essential contract-violation in the case of debtor-default to meet commitments. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 47-52 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Poistenie podnikateľskej činnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 7-8, s. 65-76.
  článok

  článok

 6. BESLEROVÁ, Stela. Swapy kreditného zlyhania a finančná kríza. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 64 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok

 7. STRAKA, Peter. Výkon záložného práva v aplikačnej praxi súdov. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 12, s. 64-65.
  článok

  článok

 8. PETRUĽÁK, Martin. Veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 3, s. 4-7, 16.
  článok

  článok

 9. GRÁC, Vladimír - VAŠKO, Miroslav. Informačné povinnosti v súvislosti s poistnou zmluvou. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 3, s. 8-10.
  článok

  článok

 10. DOBŠOVIČ, Dušan. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2014. 427 s. ISBN 978-80-8168-001-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]