Výsledky vyhľadávania

 1. DOMBROVSKÝ, Tomáš Ervín. Firemní vzdelávání není benefit, ale investice. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 2, s. 48-50.
  článok

  článok

 2. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. Možnosti využitia on-line autentických textov na rozvíjanie čítania s porozumením ako kľúčovej komunikatívnej kompetencie. In Čítanie z didaktického, lingvistického a literárnovedného hľadiska. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019. ISBN 978-80-228-3176-5, s. 216-225.
  článok

  článok

 3. VANĚČEK, David - TURECKIOVÁ, Michaela. Možnosti využití mobilních aplikací jako podpory při vzdělávání. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 399-409.
  článok

  článok

 4. JURÍK, Pavol. Rekomendacii po sozdaniju kursov elektronnogo obučenija. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 555-562 online.
  článok

  článok

 5. Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. online [299 s.]. Dostupné na : <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-99834-3> ISBN 978-3-319-99833-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. The Importance of Occupational Safety and Health Education in the Event of Accidents at Work due to Non-Compliance with Occupational Safety Rules and Standards. In IISES 2019: Teaching & Education. International Conference. IISES 2019: Teaching & Education : Proceedings of the 8th International Conference, 17 - 20 September 2019, (Vienna, Austria). - Prague : IISES, 2019. ISBN 978-80-87927-90-8. ISSN 2570-6551, pp. 242-251 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 7. U nás najdete i kurz jógy. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 10, s. 6-9.
  článok

  článok

 8. KAPUCIAN, Boris. Gamifikovaný rozvoj strategických zručností. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 5, s. 24-26.
  článok

  článok

 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Využitie nových technológií na podporu rozvoja mäkkých zručností v predmete "Teória účtovníctva" na FHI EU v Bratislave. In Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Medzinárodné vedecké kolokvium. Inovácie v univerzitnom vzdelávaní : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého kolokvia, 4. december 2019, Bratislava. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISBN 978-80-227-4970-1, s. 47-54 CD-ROM. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. STRADIOTOVÁ, Eva. Blended Learning. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, n. 2, pp. 121-131.
  článok

  článok