Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 846  
Vaša otázka: Heslá = "vzdelávanie elektronické"
 1. KOPANIČOVÁ, Janka - DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Vplyv použitia webkamier na strane študentov v procese synchrónnej online výučby. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 2-3, s. 11-22.
  článok

  článok

 2. RADVÁKOVÁ, Věra - POTANČOK, Martin. Effectiveness of Online Education: the Perspective of Secondary School Students and Teachers. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2022. ISSN 1335-9746, 2022, roč. 21, č. 1, s. 40-49.
  článok

  článok

 3. SEBERÍNI, Andrea - TOKOVSKÁ, Miroslava - MEŠŤAN, Michal. Digitálne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku - skúsenosti a odporúčania. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 33 s. ISBN 978-80-557-1985-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Online výučba cudzieho jazyka – jej výhody a úskalia. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 165-170 online.
  článok

  článok

 5. ONDREJOVÁ, Zuzana. Odborný anglický jazyk v dištančnom on-line vzdelávaní. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 187-194 online.
  článok

  článok

 6. HALAŠOVÁ, Darina - KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Využitie moderných technológií pri objektivizácii hodnotenia písomného prejavu študentov. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 171-178 online.
  článok

  článok

 7. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. The Impact of the Global Pandemic on the Education of University Students. In EDULEARN22. 14th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN22 : Conference Proceedings. - Valencia : IATED Academy, 2022. ISBN 978-84-09-42484-9. ISSN 2340-1117, p. 718-724 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SZAKADÁTOVÁ, Estera. The Long-Term Impact of the COVID-19 Pandemic Among Slovak Higher Education Students. In Ubiquitous Learning : An International Journal. - Champaign : Common Ground Research Networks. ISSN 1835-9795, 2022, vol. 16, no. 1, pp. 1-12 online. VEGA 1/0239/19, 2020-1-SK01-KA226-HE-094384.
  článok

  článok

 9. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Pohľad na tradičnú, online a hybridnú formu vzdelávania: komparačná analýza, inovatívne nástroje a trendy vo vzdelávaní. In Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment : recenzovaný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4979-0, s. 55-66 online.
  článok

  článok

 10. Higher Education Studies in the Digital Environment : A Student Guide. Edited by: Anetta Čaplánová and Estera Szakadátová ; reviewers: Ibrahim Sirkeci, Andrej Přívara. 1st Edition. London : Transnational Press London, 2022. 123 s. [6,15 AH]. 2020-1-SK01-KA226-HE-094384. ISBN 978-1-80135-157-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.