Výsledky vyhľadávania

 1. OECD reviews of integrity in education: Ukraine 2017. Paris : OECD, 2017. 186 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine_9789264270664-en> ISBN 978-92-64-27065-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Vospitanije i obučenije detej mladšego vozrasta. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Vospitanije i obučenije detej mladšego vozrasta : materialy konferencii: sbornik statej : 6. meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija : ECCE Conference : 10-13 maja 2017, Moskva, MGU im. M.V. Lomonosova [elektronický zdroj]. Recenzenty: Larisa Bajanova ... [et al.]. 1. vyd. Moskva : Mozaika-sintez, 2017. online [495 s.]. ISBN 978-5-4315-1160-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Education in Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 209 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-in-costa-rica_9789264277335-en> ISBN 978-92-64-27729-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Starting Strong 2017 : Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. Paris : OECD, 2017. 189 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-2017_9789264276116-en> ISBN 978-92-64-27610-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Starting Strong V : Transitions From Early Childhood Education and Care to Primary Education. Paris : OECD, 2017. 294 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-v_9789264276253-en> ISBN 978-92-64-27623-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Netherlands 2016 : foundations for the future. Paris : OECD, 2016. 157 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/netherlands-2016_9789264257658-en> ISBN 978-92-64-25761-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Education in Latvia. Paris : OECD, 2016. 287 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-in-latvia_9789264250628-en> ISBN 978-92-64-25061-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. School leadership for learning : insights from TALIS 2013. Paris : OECD, 2016. 176 s. TALIS. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/school-leadership-for-learning_9789264258341-en> ISBN 978-92-64-25833-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. LOJOVÁ, Gabriela et al. Deklaratívne a procedurálne vedomosti vo výučbe anglického jazyka. Recenzenti: Eva Tandlichová, Rita Rafajlovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. 171 s. [8,19 AH]. VEGA 1/0716/13. ISBN 978-80-223-3754-0.

 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Zápis detí do 1. ročníka bude prebiehať od 15.1.2014 do 15.2.2014. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag DasHöfer, 2014. ISSN 1339-3146, 15.1.2014, s. 1 [online] [1,50 NS]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/zapis-deti-do-1-rocnika-bude-prebiehat-od-15-1-2014-do-15-2-2014-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIAodLRDdA68gsPTwVrguwZk/?query=z%E1pis+det%ED+do+1.+ro%E8n%EDka&serp=1>
  článok

  článok