Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena - HALAŠOVÁ, Darina. University Education as a Motivation Towards One's Own Business. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 535-539. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok


 2. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3.

 3. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Theoretical starting points and contexts of work evaluation for monitoring and identifying needs of economic education for graduates in doctor of medicine study programmes : labour market requirements and lifeling education II. Scientific reviewers: Miroslava Szarková, Jozef Králik, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. 1st ed. Warszawa : Publishing house Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2017. 98 s. [5,47 AH]. KEGA 014EU-4/2016. ISBN 978-83-937651-5-7.

 5. Advances in applied business research : the L.A.B.S. initiative. Editors: Orlando Gomes and Hélder Fanha Martins. New York : Nova Science Publishers, 2016. xii, 263 s. Business economics in a rapidly-changing world. ISBN 978-1-63484-926-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. HOLKOVÁ, Vieroslava. Ekonomické minimum : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Posudzovala: Zuzana Buzinkaiová. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2016. 399 s. [19,95 AH]. Chystáte sa na maturitu? ISBN 978-80-8133-055-1.

 7. STRIČÍK, Michal. Vývoj nezamestnanosti absolventov vysokých škôl s ekonomickým zameraním na trhu práce. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 209-215 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok


 8. STRIČÍK, Michal. Uplatnenie absolventov slovenských vysokých škôl s ekonomickým vzdelaním na trhu práce. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016 [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 41 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok


 9. 9.Úvod

  ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Úvod. In Nároky na rozvoj ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov zamestnaných na základe pracovno-právneho vzťahu : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 6. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4098-8, s. 5. KEGA 006EU-4/2013.
  článok

  článok


 10. 10.Úvod

  ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Úvod. In Potreby rozvoja ekonomického vzdelávania a podnikateľských zručností absolventov vybraných neekonomických študijných programov so záujmom o súkromné podnikanie : [recenzovaný zborník vedeckých prác] : celoživotná kariéra a trh práce 5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4097-1, s. 5. KEGA 006EU-4/2013.
  článok

  článok