Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 389  
Vaša otázka: Heslá = "vzdelanie vysokoškolské"
 1. VALKOVIČOVÁ, Veronika et al. Sexuálne obťažovanie v prostredí slovenských vysokých skôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 23-30.
  článok

  článok

 2. NÉMETHOVÁ, Valéria - SVITEKOVÁ, Lucia. University Education and Accumulation of Human Capital in the Region. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 86th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Lisbon, 23-24 September, 2022. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 96-102 online. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 3. CHOMOVÁ, Katarína. The Need for More and Better Implementation of Sustainability in the Marketing Curriculum. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 22th International Joint Conference, May 19 - 20, 2022, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2022. ISBN 978-80-245-2454-2. ISSN 2453-6113, pp. 34-44.
  článok

  článok

 4. KLIMOVÁ, Blanka et al. University Students and Their Ability to Perform Self-Regulated Online Learning Under the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Scopus. In Frontiers in Psychology. - Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 1664-1078, 2022, vol. 13, no. april, pp. 1-10 online.
  článok

  článok

 5. MIŠÚN, Juraj - PUHOVICHOVÁ, Diana. Prieskum študijných programov na druhom stupni štúdia v odbore ekonómia a manažment na Slovensku. In Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment : recenzovaný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4979-0, s. 5-14 online.
  článok

  článok

 6. JONIAKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Analýza štandardov kvality pre študijné programy relevantných hodnotiacich agentúr podľa registra Európskych štandardov kvality vysokoškolského vzdelávania. In Príprava projektu nového študijného programu Všeobecný manažment v odbore 8. Ekonómia a manažment : recenzovaný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4979-0, s. 79-89 online.
  článok

  článok

 7. Almanach absolventov PHF EU 2022 : 70. výročie vzdelávania podnikových ekonómov v Košiciach. Spolupracovali: Martin Bosák, Miriam Mitrová, Lenka Štofová. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. 206 s. [10,35 AH]. ISBN 978-80-8143-321-4.
 8. KAZDOVÁ, Alena. Až covid pomine, budeme ještě silnější. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 3, s. 42-45.
  článok

  článok

 9. NACHÁZELOVÁ, Eliška. Šance a rizika fenoménu brain drain. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2021. ISSN 2464-7551, 2021, roč. 12, č. 3, s. 4-15.
  článok

  článok

 10. PÁNKOVÁ, Barbora. Vliv období vysokoškolského studia na osobnostní a kognitivní změny. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 4, s. 96-109.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.