Výsledky vyhľadávania

 1. NEJEDLÝ, Tomáš. Rebríčku škôl podľa záujmu firiem dominujú technické školy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. októbra 2017, roč. 27, č. 43.
  článok

  článok


 2. Kult mladých sa končí. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. februára 2017, roč. 27, č. 6, s. 16-19.
  článok

  článok


 3. Češi pracovat v zahraničí chtějí, ale krátkodobě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 13.
  článok

  článok


 4. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [113 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BARTOŠ, Adam. Aktuálne problémy poľnohospodárskych družstiev v SR a ČR. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 122-127. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 6. Štruktúra miezd v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [147 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-561-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Building an inclusive Mexico : policies and good governance for gender equality. Paris : OECD, 2017. 262 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-inclusive-mexico_9789264265493-en> ISBN 978-92-64-26548-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth. International Business Information Management Association conference. Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth : proceedings of the 29th International Business Information Management Association conference : 3 - 4 may 2017, Vienna, Austria [elektronický zdroj]. 1st ed. Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. CD-ROM [xxvii, 4377 s.]. ISBN 978-0-9860419-7-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth

  elektronická kniha


 9. NOVOTNÝ, Ladislav - PREGI, Loránt. Selective migration of population subgroups by educational attainment in the irban region of Bratislava. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 1, s. 21-39.
  článok

  článok


 10. INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. 1st ed. Valencia : IATED Academy, 2017. online [lxxvi, 10125 s.]. Dostupné na : <https://library.iated.org/publications/INTED2017> ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079.
  INTED 2017

  elektronická kniha