Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Jaromír. Majú prípadové štúdie miesto vo výučbe didaktiky účtovníctva? In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D. ISSN 1214-9187, 2021, roč. 18, č. 1, s. 21-25 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. BELEŠOVÁ, Mária. Súčasné ponímanie gramotnosti aj v kontexte vzdelania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 28-38.
  článok

  článok

 3. KAZDOVÁ, Alena. Až covid pomine, budeme ještě silnější. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 3, s. 42-45.
  článok

  článok

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Education as the Basis for the Career Development. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 5. HOJDAN, Dávid. Testing Human Capital Proxies in the Solow Model. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 2, s. 142-160.
  článok

  článok

 6. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates. International Scientific and Practical Conference. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates. Dnepropetrovsk : WayScience, 2021. 477 s. ISSN 2664-4819.
  kniha

  kniha

 7. ANTALÍKOVÁ, Štefánia. Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy : údaje z roku 2019 aj v kontexte desaťročného vývoja. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 2-3, s. 4-13.
  článok

  článok

 8. FILČÁK, Tomáš. Uplatnenie vysokoškolských absolventov na trhu práce. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 2-3, s. 46-57.
  článok

  článok

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Creation of Personal Career Path: Basis for the Development of Educational Products of Further Education. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 10. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : kolektivní monografie. Redakční a sestavovatelské práce: Libor Pavera, Katarína Krpálková Krelová, Jaromír Novák. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. 207 s. [13,7 AH]. Dostupné na : <http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf> ISBN 978-80-87570-48-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha