Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 148  
Vaša otázka: Heslá = "vzdelanosť"
 1. SOĽAVOVÁ, Monika - BOLEK, Vladimír. Udržateľnosť a polygrafický priemysel. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 16-28. VEGA 1/0662/23.
  článok

  článok

 2. PERDOCH SLADKÁ, Dominika. Partnerská soužití v Česku podle vzdělanostní struktury – vývoj v manželstvích a kohabitacích mezi lety 2010 a 2020. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 1, s. 49-60.
  článok

  článok

 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Plnenie cieľa stratégie európa 2020 v oblasti predčasne ukončeného vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ. In „Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 II.“. Vedecký workshop. „Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 II.“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2022. ISBN 978-80-225-5050-5, s. 40-47. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 4. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Gender Diversity and Educational Attainment in Non-listed Private Firms: Evidence from Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Oeconomica : Periodical of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Akadémiai Kiadó. ISSN 0001-6373, 2019, vol. 69, no. 2, pp. 131-159 online.
  článok

  článok

 5. ŽIVČICOVÁ, Eva - GULLEROVÁ, Monika. Learnability as the Key Skill of the Future. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 1336-3727, 2019, roč. 17, č. 3, s. 75-80.
  článok

  článok

 6. GONDA, Vladimír. Meeting the Objectives of Smart Growth in Slovakia in the Context of the Europe 2020 Strategy and the Agenda 2030. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 93-98 online. VEGA 1/0393/16 (50 %), VEGA 1/0246/16 (50 %). 1/0393/16, VEGA, Európska únia v pokrízovom období - makroekonomické a mikroekonomické aspekty.
  článok

  článok

 7. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15. 1/0393/16, VEGA, Európska únia v pokrízovom období - makroekonomické a mikroekonomické aspekty.
  článok

  článok

 8. Behavioural insights and public policy : lessons from around the world. Paris : OECD, 2017. 403 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en> ISBN 978-92-64-26907-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. BORRELL, Carme et al. The Evolution of socioeconomic inequalities in mortality in nine metropolitan areas : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 39-46 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok

 10. KOLLÁR, Roman - OŠÍPANÍKOVÁ, Anna. Vyššie vzdelanie ako prediktor životných podmienok. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 4, s. 18-29.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.