Výsledky vyhľadávania

 1. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Gender Diversity and Educational Attainment in Non-listed Private Firms: Evidence from Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Oeconomica : Periodical of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Akadémiai kiadó. ISSN 0001-6373, 2019, vol. 69, no. 2, pp. 131-159 online.
  článok

  článok

 2. ŽIVČICOVÁ, Eva - GULLEROVÁ, Monika. Learnability as the Key Skill of the Future. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 1336-3727, 2019, roč. 17, č. 3, s. 75-80.
  článok

  článok

 3. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 4. GONDA, Vladimír. Meeting the Objectives of Smart Growth in Slovakia in the Context of the Europe 2020 Strategy and the Agenda 2030. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 93-98 online. VEGA 1/0393/16 (50 %), VEGA 1/0246/16 (50 %).
  článok

  článok

 5. EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Valencia : IATED Academy, 2017. online [10533 s.]. Dostupné na : <https://library.iated.org/publications/EDULEARN17> ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KOLLÁR, Roman - OŠÍPANÍKOVÁ, Anna. Vyššie vzdelanie ako prediktor životných podmienok. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 4, s. 18-29.
  článok

  článok

 7. Behavioural insights and public policy : lessons from around the world. Paris : OECD, 2017. 403 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en> ISBN 978-92-64-26907-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. BORRELL, Carme et al. The Evolution of socioeconomic inequalities in mortality in nine metropolitan areas : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 39-46 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok

 9. KOUTNÁ, Martina - KRČKOVÁ, Anna - VAVŘINOVÁ, Tereza. Educational mismatch among immigrants in the Czech Republic – selected issues. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 6, s. 572-600.
  článok

  článok

 10. HUIZINGA, Johan. Kultúrnohistorické eseje. Bratislava : Európa, 2016. 196 s. Tulipán, zv. 14. ISBN 978-80-89666-27-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]