Výsledky vyhľadávania

 1. FECENKO, Jozef. Sumovanie niektorých hypergeometrických radov. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 13-19 CD-ROM. VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 2. HORÁKOVÁ, Galina. Súvislosť kolektívneho modelu rizika a beekmanových konvolúcií. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 20-24 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 3. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Solvency Capital Requirement for Market Risk of Commercial Insurance Company. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 17-24. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 4. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Použitie programovacieho jazyka R a MS Excelu na výpočet bežného netto poistného v životnom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 44-49 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 5. XIE, Yihui - ALLAIRE, J.J. - GROLEMUND, Garrett. R Markdown : The Definitive Guide. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. 303 s. The R Series. ISBN 978-1-138-35933-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BARTUŠKA, Ladislav - JEŘÁBEK, Karel - CHENGUANG, Li. Determination of traffic patterns on urban roads. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 103-108. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 7. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Application the Binomial Distribution, Hypergeometric Distribution and Poisson Probability Distribution in Accounting. - Registrovaný: Web of Science. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 455-458. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 8. FECENKO, Jozef. Polynomické asymptoty. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-6 [5,01 NS] online.
  článok

  článok

 9. COUFAL, Jan - ŠMEJKALOVÁ, Julie - TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM – lineární algebra. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2016. ISSN 1804-4166, 2016, roč. 7, č. 3, s. 13-21 online.
  článok

  článok

 10. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. Revising the Newman-Girvan algorithm. In ITAT 2016: Information Technologies - Applications and Theory. Conference. ITAT 2016: Information Technologies - Applications and Theory : proceedings of the 16th conference ITAT 2016 : Tatranské Matliare, Slovakia, September 15-19, 2016. - Košice : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1537016740, p. 200-205.
  článok

  článok