Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTH, Peter - CÍBIK, Lukáš - ŠVIKRUHA, Martin. Finančná závislosť územnej samosprávy na Slovensku. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 67-79.
  článok

  článok

 2. MILUČKÁ, Daniela. Brexit, jaké budou ekonomické dopady? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 11, s. 54-55.
  článok

  článok

 3. HUDÁKOVÁ, Mária et al. Analysis of the risks of small and medium-sized enterprises in the Žilina region. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2015. ISSN 1335-4205, 2015, vol. 17, no. 1, s. 34-39.
  článok

  článok

 4. KONČIKOVÁ, Veronika. Taiwan’s growing economic dependence on CHina: a reason to fear? In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2015. ISSN 1336-1562, 2015, roč. 13, č. 4, s. 365-381.
  článok

  článok

 5. KÁČEROVÁ, Marcela - ONDAČKOVÁ, Jana. Index závislosti starého obyvateľstva so zdravotným obmedzením v Európe. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 1, s. 30-38. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0166911/fss0113.pdf>
  článok

  článok

 6. FURKOVÁ, Andrea. Spatial dependence econometrics models. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 2, s. 41-52. VEGA 1/0595/11.
  článok

  článok

 7. OBADI, Saleh Mothana. The Analysis of natural gas and crude oil market from the global and EU perspective. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 110-124.
  článok

  článok

 8. KISSOVÁ, Jana. Postavenie obchodných reťazcov v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Strieška. Bratislava, 2012. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. The economic adjustment programme for Portugal. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 116 s. European economy. ISBN 978-92-79-19331-6. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The economic adjustment programme for Greece : fourth review - spring 2011. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 162 s. European economy. ISBN 978-92-79-19337-8. ISSN 1725-3195. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]