Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Výdaje na pandemii? Nadprůměrné nebyly, investoři zvyšují zájem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. ŽÁRSKA, Elena. Zadlžovanie v generovaní rozvoja miest. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 24. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2021. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-210-9896-1, s. 370-378 online. VEGA 1/0683/21.
  článok

  článok

 3. Eurozóna sa topí v dlhoch, jej verejný dlh sa blíži k sto percentám HDP. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 7-8, s. 11-11.
  článok

  článok

 4. PIOVARČI, Veronika. The Effect of Socio-Economic and Demographic Factors on Household Indebtedness: Evidence from Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 2, s. 181-202 online. VEGA 1/0827/18.
  článok

  článok

 5. Rizika bankovního sektoru jsou makroekonomického charakteru. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 7, s. 10-13.
  článok

  článok

 6. ŠUBOVÁ, Nikola - MURA, Ladislav - BULECA, Ján. Determinants of Household Financial Vulnerability: Evidence from Selected EU countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 3, pp. 186–207.
  článok

  článok

 7. FURTNER, Reinhard. Personality Traits and Money Attitudes. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 106-113 online.
  článok

  článok

 8. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - MACKOVÁ, Nikola. Skúmanie optimálnej zadlženosti. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 25-32 online.
  článok

  článok

 9. HOLKOVÁ, Vieroslava. Kvalita života a spotreba domácností v kontexte ich zadlženosti. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 28-36 CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 10. VESELKOVÁ, Alexandra. Teoretické východiská a motívy zadlženosti domácností. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 137-143 CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok